E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Turbo marketing kroz četiri marketinške aktivnosti

Ivašić, Tatjana (2010) Turbo marketing kroz četiri marketinške aktivnosti. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (495kB)

Sažetak

Vrijeme je novac. Ova izreka Ben Franklina vrlo je poznata, ali - da li je njeno značenje u potpunosti shvaćeno i prihvaćeno u suvremenom poslovanju? Vrijeme je ograničen resurs i zbog toga znatno važnije od novca. Vrijeme se ne može mijenjati, gomilati, uvećavati, a ni prenositi; može se samo optimalno iskoristiti. Da bi se vrijeme optimalno iskoristilo, potrebno je savladati vještine time managementa, odnosno discipline čiji je cilj ekonomiziranje i racionalno korištenje vremena kao vrijednog i oskudnog resursa. Savladavanje vještina time managementa služi za povećanje efikasnosti i produktivnosti kako u poslovnom, tako i u privatnom životu svakog zaposlenika u poduzeću. Koristeći marketinšku terminologiju i klasifikaciju može se reći da time management odgovara turbo marketingu, odnosno, modernom marketinškom pristupu koji teži da se sve aktivnosti marketinga, na svim područjima, obavljaju brže, ali ne na uštrb kvalitete proizvoda i / ili usluga. Iz ovih činjenica definiran je predmet istraživanja ovog rada, odnosno, važnost turbo marketinga kao jednog od najznačajnijih činitelja uspješnog poslovanja i razvoja poduzeća na današnjem, promjenjivom tržištu, s posebnim naglaskom na time management, tj. disciplinu koja posjeduje oruđe i tehnike za optimalno korištenje vremena. U ovom radu pokušat će se potvrditi hipoteza da je turbo marketing od presudne važnosti za opstanak poduzeća na dinamičnom tržištu današnjice, te da je time management disciplina koja omogućava postizanje ciljeva na djelotvoran i uspješan način. Svrha ovog rada je upoznati se teorijskim odrednicama turbo marketinga i njegove primjene u svim marketinškim aktivnostima te shvatiti važnost vremena i upravljanja vremenom. Ciljevi istraživanja ovog rada jesu pojasniti važnost turbo marketinga i time managementa i usporediti teorijska saznanja sa stanjem u praksi. Ovaj diplomski rad sastoji se od pet međusobno povezanih dijelova. U uvodnom dijelu postavljeni su predmet, svrha i ciljevi istraživanja, a zatim je prikazana struktura rada. U drugom dijelu rada pokušalo se definirati vrijeme i upravljanje vremenom, objasniti razloge koji podržavaju vrijednost dobrog upravljanja vremenom, opisati elemente potrebne za postizanje željenih rezultata te otkriti kradljivce vremena i načine kojima se mogu izbjeći. U trećem dijelu rada opisuje se turbo marketing uz kratak osvrt na definiciju, pokušalo se odgovoriti na četiri ključna pitanja važna za implementaciju turbo marketinga, opisano je skraćivanje vremenskih ciklusa, primjena upravljanja turbo marketingom i područja na kojima se primjenjuje turbo marketing. Četiri marketinške aktivnosti predstavljene su u četvrtom dijelu rada gdje se pokušalo objasniti važnost skraćivanja vremenskih ciklusa u pojedinoj marketinškoj aktivnosti. Peti dio odnosi se na prezentaciju poduzeća „Ledo“ d.d. uz kratak osvrt na povijest poduzeća, a zatim se pokušalo opisati primjenu turbo marketinga u poslovnom centru „Ledo – Istra“. U Zaključku se predstavlja sinteza ukupnog izlaganja i rezultat istraživanja, donose se zaključne konstatacije i osvrt na cjelokupan rad.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/36
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 17 Nov 2011 13:09
Zadnja promjena: 17 Nov 2011 13:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/437

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku