E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza utjecaja situacijskih čimbenika u procesu kupovine prehrambenih proizvoda

Tripković, Tamara (2010) Analiza utjecaja situacijskih čimbenika u procesu kupovine prehrambenih proizvoda. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (362kB)

Sažetak

Ponašanje potrošača je područje koje se razvilo iz marketinške discipline fokusirane dominantno na potrošača, te se bavi proučavanjem pojedinaca, domaćinstva, skupine, institucije, tvrtke, tj. različitih subjekata u ulozi potrošača.. Relativno je mlada disciplina koja zahtjeva neprekidno promatranje potrošača u njegovoj dinamičkoj interakciji s okolinom. Tri su osnovne faze proučavanja ponašanja potrošača: faza kupovine, konzumirnja i odlaganja proizvoda. Načela na kojima se temelji istraživanje potrošača : potrošač je suveren, motivi ponašanja se mogu identificirati, na ponašanje se može utjecati, a ti utjecaji moraju biti društveno prihvatljivi i ponašanje potrošača je dinamičan proces. Ciljevi proučavanja ponašanja potrošača mogu biti spoznaje koje će se primjeniti u poslovnoj politici tvrtke, tj. njezinim marektinškim aktivnostima, zatim informacije od značaja javnim institucijama, udrugama, političkim strankama, javnim poduzećima, obrazovnim institucijama. Čimbenici koji utječu na ponašanje potrošača najčešće se grupiraju u pet skupina: kulturni, društveni, osobni i psihološki. Situacijski čimbenici su isprepleteni sa svim prethodno navedenim, a njihova krakteristika je da se odnose na određeni prostor i vrijeme, nepredvidivi su , promjenjivi i invidiualno percipirani. Promatraju se kroz 5 grupa varijabli: fizičko okružje koje se doživljava kroz atmosferu prodajnog mjesta, gužvu, mirise, glazbu, osvjetljenje; društveno okružje, tj. potrošač samac ili u društvu, prisustvo djece, kupovinaprigoda ili uobičajena kupovina i sl.; vrijeme koje je suvremenom potrošaču najčešće ograničavajući faktor, pa se stoga analizira vrijeme potrebno do trgovačkog centra, vrijeme provedeno u kupovini, doba dana, period godine i slično; cilj kupovine, zavisno o tome koji proizvod se kupuje, potrošač će različito pristupiti procesu kupnje; prethodna stanja i uvjeti kupovine analiziraju što se događalo s potrošačem prije samog procesa kupnje, da li je već posjetio neki prodajni centar, kakvo mu je raspoloženje, raspoloživa sredstva i sl. Prikupljanje podataka za istraživanje ponašanja potrošača u Puli provelo se temeljem osobne anekte- intervjua u trgovačkom centru Kaufland u periodu od 19. do 26. travnja 2010. na uzorku od 50 ispitanika . Podaci su obrađeni i rezultati grupirani po grupama varijabli koje zajedno stvaraju kontekst za analizu situacijskih utjecaja . Rezultati utjecaja fizičkog okružja pokazuju podudarnost s teorijskim tezama, jer su dokazane dvije tvrdnje. Što su potrošači pozitivnije ocjenili atmosferu prodajnog mjesta, to su bili motiviraniji na veću potrošnju . Druga teza koja gužvu u trgovini stavlja u obrnuti razmjer s količinom potrošnje također je potvrđena u ovom istraživanju. Rezultati društvenih utjecaja donekle potvrđuju teorijske pretpostavke, odnosno potrošači samci su više potrošili od potrošača u društvu, ali su potrošači u društvu s djecom skupina koja je najviše potrošila. Proizvodi u promatranom trgovačkom centru su uglavnom proizvodi široke potrošnje te se u takvom centru uglavnom ne kupuju pokloni ili brandirani proizvodi čija je kupovina daleko više pod utjecajem društvenih grupa, te bi to mogao biti razlog zašto su potrošači u društvu manje potrošili od potrošača -samaca. Analiza vremena pokazala je da su potrošači koji su najmanje vremena potrošili do trgovačkog centra najmanje i potrošili, dok je slijedeća skupina potrošila najviše, a zatim svaka slijedeća skupina koja je trebala sve više vremena do trgovačkog centra je trošila sve manje . Praksa donekle dokazuje teorijsku pretpostavku da potrošači koji su udaljeniji troše više. Količina vremena provedena u trgovini također pokazuje tendenciju da potrošači koji više vremena provedu unutar trgovačkog centra uglavnom i više potroše. Istraživanje je potvrdilo da su potrošači u subotu najviše potrošili . Cilj povezan s ponašanjem se promatrao kroz podjelu na glavnu kupovinu ili nadopunu i potvrđeno je da su više potrošili potrošači koji su bili u glavnoj kupovini, zatim se pokazalo da su više potrošili potrošači koji su kupovali za neku prigodu, nego oni koji su obavljali rutinsku kupovinu, potom su više potrošili oni koji su unaprijed pripremili popis artikala nego oni bez njega, te su potrošači koji su se koristili kolicima više potrošili od onih koji su se koristili košarama, a potrošači s košarama više od onih bez ičega. Po svim varijablama je istraživanje potvrdilo teorijske pretpostavke. Prethodna stanja potrošača promatrala su se kroz njihovo ukupno psiho- fizičko stanje i raspoloženje i potrošači u ovom istraživanju su pokazali da su više trošili što su bili lošije raspoloženi. Rezultat se može obrazložiti tezom da su potrošači koji su bili loše raspoloženi pokušali odlaskom u kupovinu promjeniti raspoloženje, što bi potkrijepilo tvrdnju da marketinške aktivnosti nastoje utjecati na raspoloženje potrošača; ili su impulsivno kupovali pod pritiskom stanja kojem su bili izloženi. Ovo istraživanje, unatoč svojim ograničenjima, može dati neke smjernice i poslužiti kao podloga maloprodajnom osoblju u kreiranju strategija koje bi poticale određene oblike ponašanja unutar trgovačkog centra. Dinamička analiza proučavanja ponašanja potrošača mogla bi se napraviti kroz nekoliko sličnih istraživanja u različitim vremenskim periodima tijekom godine i na različitim mjestima, te usporedbom rezultata tih istraživanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/73
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:52
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 19:52
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/484

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku