E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Održivi urbani turizam: marketinška perspektiva

Gaberšek, Štefica (2009) Održivi urbani turizam: marketinška perspektiva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (505kB)

Sažetak

Turizam je u prvom redu aktivnost koja ubrzava ukupan društveno-ekonomski razvoj. Međutim, uz svoja pozitivna obilježja turizam poprima sve više i ona negativna obilježja. Turistička izgradnja i valorizacija prostora uzrokuje negativne posljedice na okoliš. To se može spriječiti razumnom strategijom razvoja gradova kako bi se izbjegla sudbina Španjolske, koja će se koristiti kao primjer u ovom radu. Ona je u gradovima na Mediteranu investicijama znatno devastirala svoj okoliš, čime su određene destinacije postale manje atraktivne i za lokalno stanovništvo i za turiste. Cilj ovog rada bio je stvoriti sliku urbanog turističkog razvoja u održivom smislu. Način na koji se to postiže je da se udovolji potrebama i željama turista s jedne strane i potrebama i zahtjevima okoline i lokalne zajednice s druge strane. Marketing u turizmu ima u ovom slučaju zadatak sinkronizacije aktivnosti na stvaranju strategija i planova u svrhu održivog razvitka turizma. U radu se željelo prikazati marketing kao aktivnost koja može pridonijeti pozitivnom stavu lokalne zajednice prema turizmu u kontekstu održivosti i educirati turiste o potrebi očuvanja okoliša i baštine određene urbane sredine. Obrada teme ovog rada kao i realizacija ciljeva istraživanja zahtijevali su primjenu određenih znanstveno-istraživačkih metoda. U prvom redu primijenila se analitičko-sintetička metoda, kojom se ušlo u strukturu problema kako bi se obradili međusobno uvjetovani odnosi te kako bi se raznovrsni elementi problema integrirali u jedinstvenu cjelinu. Tu je i metoda indukcije, koja je pomogla doći do opće spoznaje na osnovu pojedinačnog i posebnog te metoda dedukcije do spoznaje pojedinačnog i posebnog na osnovu općeg. Komparativna metoda se koristila u postupku uspoređivanja odnosa i pojava koje se obrađuju u ovom radu. Slijedi metoda definicije kojom su dana saznanja pomoću kojih se nedvosmisleno određuje sadržaj nekog pojma. Rad se sastoji od sedam dijelova, od čega je uža tematika razrađena u četiri poglavlja. U prvom dijelu iznosi se definicija marketinga u turizmu te se navode njegove specifičnosti. U nastavku je spomenut i društveni marketing koji se brine o dobrobiti društva kao cjeline. U drugom dijelu slijedi razgraničenje turizma na masovni, selektivni i naposljetku urbani turizam, koji se u ovom radu obrađuje. U trećem dijelu se daje definicija održivog razvoja i održivog razvoja u turizmu te se opisuje razvoj tog pojma. Naposljetku, daju se i smjernice za održivi razvoj u turizmu. U četvrtom dijelu obrađuju se urbanistički planovi u turizmu i osvrće se na Španjolske gradove koji svojim primjerom ukazuju na mogućnost gubitka autentičnosti, a samim time i konkurentske prednosti. U nastavku slijedi analiza zadovoljstva urbanih turista u Španjolskom gradu Murciji i Puli, te je iznesen osobni zaključak nakon komparacije ova dva grada. Kraj poglavlja posvećen je dionicima u razvoju održivog razvitka Pule i njihovim odnosima. Slijedi zaključak u kojem se pokušalo objediniti spoznaje tijekom obrade ove teme. Na kraju rada navedena je literatura koja se koristila pri obradi ove teme.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2009_20
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:39
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/496

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku