E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Svjetski emitivni i receptivni prostori

Križanac, Elizabeta (2009) Svjetski emitivni i receptivni prostori. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (255kB)

Sažetak

Suvremeni turizam pojava je globalnih razmjera čiji je utjecaj prepoznatljiv na svim područjima društvenih aktivnosti. Zbog složenosti i heterogenosti same pojave postoji mnoštvo definicija različitih autora. Etimološki gledano značenje riječi „turizam“ vezuje se uz pojmove: pokretanje, gibanje, kružno gibanje, zadovoljstvo od putovanja. Neosporno je da je turizam društveni fenomen, velika sila koja pokreće milijune ljudi. Počeci turizma sežu u daleku prošlost a predstavljaju potrebe pojedinca, znatiželjnika ili istraživača prirode za rekreacijom i avanturizmom, aktivnim odmorom, doživljajima na putovanjima, upoznavanje novih područja i ljudi. Društveni i ekonomski napredak, razvoj novih tehnologija te stil i sve brži tempo života učinili su da turizam bude dostupniji običnim ljudima i prestane biti privilegija bogatog sloja. Ovaj diplomski rad podijeljen je na osam poglavlja. Prvo i osmo poglavlje odnose se na uvod i zaključak o ovoj temi. U drugom poglavlju govori se o samoj definiciji turizma, zatim turističkom tržištu, turističkoj destinaciji, turističkoj potražnji i ponudi. Treće poglavlje odnosi se na svjetske receptivne prostore su detaljnije obrađeni po regijama. Četvrto poglavlje govori o emitivnim turističkim prostorima s naglaskom na europsko emitivno tržište. U petom poglavlju objašnjava se povezanost gospodarskog razvoja i razvoja turizma. Šesto poglavlje odnosi se na trendove turističkih kretanja u budućnosti. Posljednje poglavlje odnosi se na našu zemlju i njezino mjesto u svjetskim turističkim kretanjima tj. mjestu koje zauzima kao receptivna ali i emitivna zemlja. Potrebu za kretanjima i putovanjem radi rekreacije, relaksacije i novih spoznaja, tj. radi odmora, razonode i kulturnih potreba, treba tražiti u čovjeku, u njegovu biću, nagonu i sklonosti, pa se uistinu i bez ostataka Shakespearova sintagma život je samo svijet što luta, može u svoj punoći i univerzalnosti aplicirati i na turizam. U ovome radu koriste se aktualna strana i domaća literaturom te na temelju proučavanja iste dolazi do vlastitih rezultata koji su uspoređivani sa spoznajama iz literature. Provjeravani su teorije i hipoteze te uočene su uzročno posljedične veza između njih. Opisivana su i tumačena iskustva, prikupljane nove spoznaje i iskustva stručnjaka iz prakse te svih ostalih izvora neophodnih za izradu rada. Cilj ovoga rada je upoznati se sa svjetskim emitivnim i receptivnim prostorima, upoznati krajeve svijeta koje predstavljaju emitivna i one koje predstavljaju receptivna tržišta, naravno uz naglasak na vezu između njih. Slijedeći cilj rada jest prikazati trendove u budućnosti na emitivnim i receptivnim tržištima te razmotriti situaciju u Hrvatskoj te njezino mjesto na tim tržištima.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2009_73
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:54
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/549

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku