E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Strateško marketinško planiranje u kulturnom turizmu- primjer grada Pule

Jurcan, Marino (2011) Strateško marketinško planiranje u kulturnom turizmu- primjer grada Pule. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (419kB)

Sažetak

Svrha ovog završnog rada je predložiti strateške ciljeve marketinškog plana u kulturnom turizmu Pule. Cilj rada je analizirati kulturu i kulturni turizam, menadžment i marketing te resurse grada Pule koji su preduvjet razvoja kulturnog turizma te predložiti strateške ciljeve u marketingu kulturnog turizma grada Pule. U radu su korištene metode indukcije i dedukcije, te u dijelu rada analize i sinteze. Na temelju podataka prikupljenih metodom ankete intervjua oblikovani su zaključci za čiju su artikulaciju primijenjene metode deskripcije i komparacije te apstrakcije i konkretizacije. U skladu s rezultatima SWOT analize i fokus grupa definirani su konkretni ciljevi marketinške strategije u kulturnom turizmu Pule. Strateški ciljevi marketinga: -osigurati ravnotežu između interesa građana i lokalnog razvoja temeljene na dijalogu i suradnji -otvoriti nova tržišta i nove tržišne segmente -izgraditi zajedničke vrijednosti i njegovati identitet grada -stvoriti prepoznatljiv imidž Pule te njenu tržišnu marku -poticati turističke proizvode koji će kupcima pružiti kulturne vrijednost -povezati kulturna odredišta u itinerere -osigurati veću prisutnost Pule na međunarodnom tržištu -educirati lokalno stanovništvo o vlastitoj kulturi i poticati aktivnu participaciju u kulturi -educirati sve dionika o mogućim koristima od razvoja kulturnog turizma -koristiti nove medije i tehnologije za razvoj marketinga, uključujući i e-marketing. Nekoliko je barijera ozbiljnom napretku kulturnog turizma i turizma općenito: Prvenstveno nepostojanje istinskog partnerstva između lokalne zajednice, kulture i gospodarstva. Zajedničkim sredstvima i ciljevima napor sudionika kulturno-turističke ponude dao bi bolje rezultate. Je li moguće izgraditi uspješan participativan model javnih politika u tranzicijskom društvu i hoće li biti dovoljno političke volje, definiranih i osposobljenih nositelja mjera te u konačnici novac za provedbu, pitanja su koja ostaju otvorena. Ključne riječi: grad Pula, kulturni turizam, strateški marketinški plan

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/145
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Kultura i turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:53
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:53
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/597

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku