E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Specifičnosti organizacije marketinških aktivnosti u hotelijerstvu

Kalanj, Anita (2011) Specifičnosti organizacije marketinških aktivnosti u hotelijerstvu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (503kB)

Sažetak

Svaka organizacija mora imati ciljeve kojima teži i koje želi ostvariti. Strategija podrazumijeva izbor prikladnog načina za postizanje ciljeva. Određena struktura koja se primjenjuje u poduzeću rezultat je i odgovarajuće strategije poduzeća. Osim izvršavanja osnovne djelatnosti, organizacijska struktura poduzeća treba omogućiti i prilagodbu unutrašnjim uvjetima poduzeća, koordinaciju različitih aktivnosti, osiguranje kontrole poslovanja, reduciranje grešaka u poslovnom procesu i zadovoljenje potreba i ciljeva svih dijelova organizacije. Marketing se danas shvaća kao izraz poduzetničkog, tržišno orijentiranog stila razmišljanja koji se odlikuje planiranjem i koordiniranjem te kreativnošću i stvaralaštvom. Kako bi se planiranje marketinških aktivnosti pretvorilo u djelo, subjekt turističke ponude treba uspostaviti takvu organizaciju marketinga koja će omogućiti primjenu i kontrolu marketinških napora. Svaki poslovni subjekt na turističkom tržištu mora pronaći prikladan oblik organizacijske strukture. Ovaj rad potvrditi će da je za marketinšku orijentaciju hotelijerskog poduzeća važan odabir odgovarajuće organizacijske strukture hotelijerskog poduzeća te odabir takve organizacijske strukture marketinga kao organizacijske jedinice koja će omogućiti ostvarivanje marketinških ciljeva putem provođenja marketinških strategija. Svrha rada je upoznati se sa specifičnostima organizacije i primjene marketinga u hotelijerstvu istražujući na koji su način dva hrvatska hotelijerska poduzeća organizirala svoje marketinške aktivnosti. Rad je proizašao iz proučavanja stručne literature iz područja organizacije poslovanja, hotelijerstva, marketinga te marketinga u turizmu. Nadalje, rad je rezultat već stečenih znanja i suradnje sa zaposlenima iz odjela marketinga u oba promatrana hotelijerska poduzeća. Za analiziranje organizacije njihova poslovanja korištene je metoda intervjua, te induktivna i statistička metoda. Rad se sastoji od šest poglavlja, pri čemu je uža tematika rada obrađena od drugog do petog poglavlja. U drugom je poglavlju dan osvrt na povijesni razvoj hotelijerstva u svijetu i u Republici Hrvatskoj te su objašnjene značajke hotelijerstva i temeljne karakteristike hotelijerskog poduzeća. Treće poglavlje govori o teorijskim odrednicama marketinga. U tom se dijelu rada definira marketing i upravljanje marketingom. Analiziraju se filozofije poslovanja kojima se poduzeća mogu orijentirati na tržištu te se opisuju elementi marketinškog miksa. Četvrto poglavlje govori o specifičnostima primjene marketinga u turizmu i konceptu marketinga usluga. Analiziraju se čimbenici užeg i šireg okruženja marketinga u turizmu te se opisuje tko su nositelji marketinga u turizmu i koji su im ciljevi. U petom se poglavlju opisuju elementi marketinškog miksa u hotelijerstvu te se na temelju konkretnih primjera iz hotelijerskog poslovanja objašnjavaju specifičnosti organizacije marketinških aktivnosti u hotelijerstvu. Marketinška organizacija poduzeća najprije se teorijski, a zatim i na temelju primjera iz hotelijerske prakse, objašnjava s tri motrišta: mjesta marketinga u organizacijskoj strukturi, organizacije marketinga kao organizacijske jedinice i organizacije pojedinih marketinških aktivnosti. Na kraju rada dan je kritički osvrt na promatrana hotelijerska poduzeća. Objašnjene su sličnosti i razlike u njihovim organizacijama marketinških aktivnosti te prednosti i nedostaci oba sustava. U zaključku je potvrđena hipoteza rada te su objašnjene prepreke pri istraživanju i dane su preporuke za buduća istraživanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/149
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:52
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:52
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/601

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku