E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju, marketingu i prodaji

Palić, Božo (2011) Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju, marketingu i prodaji. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB)

Sažetak

U radu će se prikazati pojam, važnost i utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na ukupni razvoj poslovanja. Koliko i kako ćemo iskoristiti informacijske tehnologije i sve mogućnosti koje nam daje razvoj ICT-a ovisi o svim korisnicima. Bez upotrebe ICT-a ne možemo biti konkurentni, uspješni i efikasni u poslovanju. Cilj je rada „Utjecaj ICT-a u poslovanju, marketingu i prodaji'“ primjenom analitičkog ispitivanja pojedinih konceptualnih mogućnosti utvrditi koliko se i kako u Hrvatskoj primjenjuje poslovanje primjenom ICT-a, odnosno internetom. Izvori su za analizu eksternog i internog karaktera, a podaci kojima smo se koristili potječu iz stručne i recentne literature, kao i s raznih internetskih stranica. Osnovna metoda kojom smo se koristili jest metoda uspoređivanja te smo uvrstili i osobna razmišljanja i zaključke stečene dugogodišnjim radom u informatičkoj branši i korištenjem interneta u poslovne svrhe, a svakako su u obzir uzeta i mišljenja i iskustva eminentnih poznavalaca ove oblasti. U suvremenom svijetu broj korisnika interneta neprestano raste, žele iskoristiti velike potencijale u poslovanju koje im internet pruža. Pojava i razvoj elektroničke trgovine kao nove gospodarske aktivnosti i njezin utjecaj na globalno svjetsko tržište jest od presudnog značaja i za rast svjetske trgovine i za razvoj nacionalnih gospodarstava. Značajnu ulogu u ovoj domeni ima razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija čemu posebno pridonosi pojava i razvoj interneta i marketinga na internetu. Osnovne prednosti elektroničkoga načina poslovanja u odnosu na tradicionalan način trgovine ogleda se u: smanjenju troškova poslovanja, skraćenju vremena isporuke, većemu asortimanu roba i usluga, skraćenju vremena između plaćanja i prijama roba ili usluga i sl. Navedene pogodnosti pridonose višem stupnju kvalitete poslovanja čime se otvaraju nove mogućnosti za daljnji napredak svjetske trgovine i razvoj nacionalnih gospodarstava. Suvremeniji način poslovanja u velikoj mjeri utječe na promjenu organizacijske strukture poduzeća gdje se marketingu poklanja posebna pozornost. Marketingom se ostvaruje interaktivni odnos e-trgovine i njihovih potrošača, i to kroz mjerenje lojalnosti potrošaca, usmjeravanje prodaje, testiranje razine cijena, analizu promotivnih efekata i sl. Uloga marketinga često je od odlučujuće važnosti za uspješno poslovanje poduzeća, zbog čega menadžment poduzeća mora posvetiti posebnu pozornost strateškom i metodološkom pristupu u tretiranju te kategorije. Da bi se bolje razumio značaj interneta suvremenog svijeta, u radu će se objasniti njegov nastanak, razvoj, sustavi u kojima funkcionira te struktura korisnika. Cilj je ovog rada također predstaviti elektroničku trgovinu putem dva tipa aktivnosti: neizravne elektroničke trgovine – elektroničko naručivanje opipljivih roba, koje se još uvijek isporučuju upotrebom tradicionalnih kanala dostave (pošta, direktna dostava) i direktne elektroničke trgovine koja se odnosi na naručivanje preko tzv. online-mreže, plaćanje i isporuku neopipljivih roba i usluga (računalni softver, zabavni sadržaji, informacijske usluge i dr.). Zbog specifičnosti proizvoda i usluga koje nude korisnicima, tvrtke često pribjegavaju kombinaciji obiju vrsta trgovine. Treba istaći da učinkovitost indirektne elektroničke trgovine ograničavaju brojni vanjski čimbenici (npr. nefikasnost transportnog sustava, zakonske, carinske prepreke), dok direktna elektronička trgovina ima mogućnost korištenja punog potencijala globalnog elektroničkog tržišta. Rad sadrži osam poglavlja. U prvom i drugom poglavlju prikazan je cilj, sadržaj rada, metode korištenja te utjecaj ICT-a na gospodarstvo. U trećem i četvrtom poglavlju prikazan je pojam interneta i elektroničke trgovine, njihov značaj, prednosti i rizici u poslovanju te organizacija mrežnih stranica. U tome dijelu analizira se ICT industrija i struktura korisnika interneta u Hrvatskoj, te prikazuje ulogu poslovnih tražilica u poslovanju i modele elektroničke trgovine te plaćanje internetom. Peto poglavlje donosi prikaz tehnika e marketinga, njegov utjecaj na konkurentnost i poslovanje poslovnih subjekata. Na kraju su zaključak, literatura i popisi tablica i slika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/156
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.4 Matematička ekonomija > 330.47 Ekonomska informatika
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Informatika
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 21:00
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 21:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/608

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku