E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Društveno odgovorno poslovanje na primjeru trgovačkih društava Istarske županije

Varga, Sanja (2008) Društveno odgovorno poslovanje na primjeru trgovačkih društava Istarske županije. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Dosadašnji gospodarski razvoj usmjeren prvenstveno, dugo vremena čak i isključivo, na financijske pokazatelje uvelike je narušio prirodnu ravnotežu planeta i dramatično ugrozio životnu sredinu. Prirodna bogatstva Zemlje prekomjerno se troše i dovode do granica rezervi. Industrijska je proizvodnja u ekspanziji, no tehnologija koja se koristi je, u najvećem broju slabije razvijenih zemalja, i dalje primitivna te time nespojiva s pravilima zaštite i unapređivanja životnog okruženja. Mnoga kemijska sredstva koja se koriste u poljoprivredi smanjuju kvalitetu namirnica i često trajno zagađuju zemljište. Voda, posebno ona koju čovjek koristi za piće, je sve više zagađena i ugrožena ljudskim aktivnostima pa tako danas čak 1,3 mlrd. ljudi živi bez pitke vode. Emisija CO2 raste, javlja se problem ekspanzije ljudske populacije. Naime, čovjek je dominatno biće, koje želi kontrolirati cijeli svijet i time ima pogrešnu percepciju života, razumijevanja života. U trci za profitom ne vodi računa o svojem igranju u prirodi, zaboravlja na ekologiju svijesti i okreće glavu. Vodeći do masovnih ljudskih katastrofa prouzročenih korporacijskim poslovnim strategijama postaje opasan čovjek koji u hranjenju svoje pohlepe ne bira sredstva. On samo cilja na što veći i bogatiji svijet stvari, gubeći iz vidokruga svijet života iz kojeg crpi izvore za stvaranje svog svijeta. Ne uviđa da nije problem stvoriti život, već taj isti održavati. No, to su znali jednostavni, priprosti narodi, generacijama prije našeg vremena. Razumjeli su život, živjeli su u svijetu života, zapravo imali su ekološku svijest, koja je u današnje vrijeme u svijetu stvari veliki deficit. Nisu kontrolirali prirodu, živjeli su u sinergiji, nesvjesno pazeći da ne uzimaju iz prirode više, no što im ona daje. To nam vrlo jasno oslikava ponašanje Indijanaca, koji su pri donošenju odluka uzimali u obzir dobrobit čak sedam generacija unaprijed, za razliku od modernog homo sapiensa koji u donošenju svojih odluka i poteza na polju života, kao gost u svijetu prirode, ne vodi računa ni o tome što će biti sutra. Cilj: zadovoljenje trenutnih potreba. Kvaliteta rada i života, društveno blagostanje, u ozbiljnoj su krizi i čovjek je na rubu propasti. Stoga, da bi se navedenim, a i ostalim problemima životne sredine stalo na put, neophodno je ljude usmjeriti na novi (stari?!) put i filozofiju egzistencije ili bolje rečeno koegzistencije s prirodom i njenim resursima – prema održivom razvoju. Upravo je održivost termin koji je na području ekonomske, ekološke i socijalne znanosti, posljednje desetljeće, najčešće upotrebljavan pojam kada se govori o mogućoj, kvalitetno drugačijoj, „humanijoj“ budućnosti čovječanstva. Cilj rada je, polazeći od brojnih dugoročnih prednosti koje proizlaze iz primjene koncepcija održivog razvoja te društveno odgovornog poslovanja u gospodarskoj praksi, utvrditi razinu implementacije koncepcija na primjeru trgovačkih društava Istarske županije. Ovaj se rad pored uvoda i zaključka sastoji od četiri poglavlja. Drugo poglavlje bavi se koncepcijom održivog razvoja1. Tu će se govoriti o poticajima njegovom razvoju, skupovima koji su ga definirali kao i temeljnim obilježjima istog. U trećem se djelu nadovezuje koncepcija društveno odgovornog poslovanja2, još nedovoljno poznata i implementirana na našem području. Koncepcija će se detaljno razraditi kroz osnovnih sedam područja. Nadalje, treći dio donosi i pregled najvažnijih institucija i inicijativa u promoviranju navedenih koncepcija, čiji su ciljevi pomoć i praćenje provođenja OR-a te DOP-a. Uz spomenuto, osvrnut će se na paradoks vezan uz samu koncepciju te sve prisutniji trend izvješćivanja poduzeća o odgovornom poslovanju. Nakon razjašnjenja temelja spomenutih koncepcija, bez čijeg se poznavanja ne bi mogla u potpunosti razumjeti problematika ovog rada, četvrti se dio odnosi na područje Republike Hrvatske. U ovom će se dijelu prikazati temeljni gospodarski pokazatelji zemlje te Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, kao temeljni nositelj odgovornosti za promicanje održivosti i odgovornog poslovanja. Također, dat će se pregled stanja u zemlji, na temelju ranije provedenih istraživanja i postojećih podataka. Za kraj, iznijet će se glavne prepreke, ali i preporuke za njihovo savladavanje prema uspješnom razvoju koncepcija OR-a te DOP-a. Peti se dio usredotočuje na uže područje Istarske županije. Nakon prikaza temeljnih gospodarskih obilježja županije, na temelju provedenog istraživanja pokušat će se dati odgovori na pitanja vezana uz implementaciju, informiranost i motiviranost gospodarstvenika vezanih uz koncepcije OR-a i DOP-a, kao i preporuke te razmišljanja za održivu budućnost. Na kraju rada slijedi zaključak, putem kojeg će se sumirati najvažnije spoznaje do kojih se došlo pisanjem ovog rada. Slijede popis korištene literature te prilozi, na koje se poziva u radu. U radu su korištene slijedeće znanstvene metode; povijesna metoda, koja je na temelju raznovrsnih dokumenata doprinijela saznanjima onoga što se u prošlosti dogodilo, a od značaja je za temu rada, posebno vezano uz kronologije, razvoj i posljedice koncepcija; metoda kompilacije, temeljem koje su preuzeti, obrađeni i interpretirani rezultati postojećih znanstvenoistraživačkih radova, te adekvatno inkorporirani u ovaj završni rad; deduktivna metoda, putem koje su se na temelju općih stavova izveli konkretni pojedinačni zaključci te metoda anketiranja, kojom su se na temelju anketnog upitnika istražili i prikupili podaci, informacije, stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja, koncepcijama OR-a te DOP-a.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2008/87
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:53
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/630

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku