E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Integrirana marketinška komunikacija elektroničke javne uprave u Republici Hrvatskoj

Fanjak, Željko (2008) Integrirana marketinška komunikacija elektroničke javne uprave u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (12MB)

Sažetak

Živimo u informacijskom društvu, u društvu znanja gdje su kvalitetne i pravovremene informacije od neprocjenjivog značaja za svakog pojedinca. Sve brži životni ritam za sobom povlači procesiranje neslučenih količina informacija. U današnje vrijeme prosječan čovjek tijekom dana izložen je većoj količini informacija nego što su to bili naši djedovi i bake za vrijeme cijelog svog života. Sa takvog stanovišta ne čudi činjenica da Internet postaje predominantna sastavnica naših života. Dobiti pravu informaciju u pravo vrijeme od dragocjene je vrijednosti. Današnje generacije gledaju TV manje nego ikad u povijesti. Cjelokupna filozofija marketinga se seli na nove medije. Internet je jedan od njih. Dolazi do sve veće fragmentacije društva što rezultira sve većom segmentacijom ciljnih skupina prilikom planiranja marketinških aktivnosti. Novi kanali komunikacije iziskuju nove metode obraćanja željenom auditoriju. Zastarjeli principi masovnog marketinga izumiru. Oni koji se obraćaju ‘svima’ ili ‘pogrešnima’ zapravo se ne obraćaju nikome. Uz ovakav protok informacija između korisnika kakav danas imamo greške u komunikaciji se šire nesmotrenom brzinom. Svaka individua različito percipira marketinške aktivnosti koje dopiru do nje. Iz tog razloga potrebno je prilagoditi komunikacijiu svakom pojedinačnom korisniku. Današnje tehnologije, koje zadiru u svaki kutak naših domova, pružaju mogućnost da se svakom pojedincu obrati na individualan način, a pritom da se ne izgubi cjelovit smisao poruke namijenjene cjelokupnoj publici. Putem Weba, kao jednog od najvažnijih Internet servisa, pojedinci sami biraju koje će sadržaje konzumirati stoga je važno stvoriti i održavati potražnju za interaktivnim sadržajima kako bi se što duže održao interes za ponuđenom uslugom. Analogno tome valja primjetiti da nije dovoljno samo osmisliti i ponuditi korisne usluge i proizvode nego učiniti ih dostupnima potencijalnim korisnicima. Marketinška komunikacija je osnovni način na koji organizacija komunicira odnosno prenosi poruke svojim ciljnim skupinama. Sve organizacije, svjesno ili nesvjesno, primjenjuju barem neke od marketinških aktivnosti. U okviru javne uprave marketing se često poistovjećuje s manipulacijom, svojevrsnom taktikom utjecaja na svoje korisnike. Marketing u javnom sektoru, odnosno komunikacija kao njegov integralni dio, inicijalno je usmjeren na građane kao primarne korisnike usluga državne uprave. Vrlo je malo područja naših života koji nisu pod direktnim ili indirektnim utjecajem države. Bilo da je riječ o obrazovanju, o poslovnim aktivnostima pojedinaca, o u posljednje vrijeme sve aktualnijoj temi zdravstvene zaštite, o socijalnoj zaštiti…u svemu tome država kao zaseban subjekt ima presudan utjecaj. Stoga odgovornost koju država ima prema svojim građanima od krucijalne je važnosti za razvoj šire društvene zajednice. S druge pak strane ne treba ignorirati komercijalizaciju javnih usluga s obzirom da je marketing postao condicio sine qua non kako za državu, tako i za njezine građane. Cilj rada je istražiti oblike integrirane Internet komunikacije koje državna uprava implementira prema svojim korisnicima unutar svojih marketinških strategija. Rečenica J. R. Lowella da je pritisak javnosti nalik atmosferskom pritisku koji nije opipljiv te da ga se mjeri u barima, slikovito opisuje važnost promišljanja, planiranja i pažljivog provođenja integriranih oblika marketinške komunikacije prema različitim subjektima od strane javne uprave jedne zemlje. Ipak ovaj uvod završio bih krilaticom koja kaže da je prava čarolija institucionalnog marketinga u njegovoj orijentaciji običnim građanima. Konačni sadržaj rada sastoji se od šest međusobno uzajamno povezanih tematskih cjelina. Obrada naslovne teme, koja slijedi nakon uvoda, počinje pojašnjenjem Interneta kao medija integrirane marketinške komunikacije. Nastavno tome slijedi razrada elementarnih definicija vezanih za primarne pojmove elektroničkog poslovanja. Nakon toga pružen je uvid u djelovanje elektroničke javne uprave u Republici Hrvatskoj koji uključuje definiranje pojma, temeljnih principa, oblika, zadataka i ciljeva, ali i detaljan opis implementacije e-uprave te njezin daljnji razvoj. Potom je obrađen pojam integrirane Internet komunikacije s teoretskog stanovišta, kroz opis mogućnosti koje pružaju novi mediji s prvenstvenim naglaskom na Internet kao temeljnom alatu elektroničkih javnih uprava općenito. U drugom dijelu diplomskog rada, koji je potkrijepljen praktičnom razradom obrađivane materije, nalaze se primjeri iz svjetske i europske prakse u području implementacije eletroničke javne uprave odabranih reprezentativnih zemalja. Poslije elaboriranih primjera elektroničke javne uprave Sjedinjenih Američkih Država, kao globalnog lidera, i Estonije, kao europskog uzora, nalazi se opis krucijalnih programa elektroničke javne uprave Republike Hrvatske. Prije samog zaključka napravljen je pregled fundamentalnih alata i taktika integrirane Internet komunikacije koji se primjenjuju unutar krovnog projekta e-Hrvatska 2007. kao i analiza razine usluga elektroničke javne uprave u Hrvatskoj. U izradi rada korištene su induktivno-deduktivne metode zaključivanja i provjere ključnih znanja iz područja marketinga, poslovne informatike i marketinga. Nastojalo se korištenjem najnovije dostupne literature, kao i provedenih istraživanja, analizirati u kojoj se mjeri primjenom teorijskih spoznaja mogu ostvariti konkretni pomaci i efikasni rezultati kod primjene integrirane marketinške komunikacije putem Interneta u državnoj upravi. Analizom ekvivalentnih primjera elektroničke državne uprave na europskoj i svjetskoj razini nastojalo se usporediti u kojoj mjeri hrvatska državna uprava napreduje i kakve rezultate polučuje iz perspektive integrirane Internet komunikacije. U tu svrhu korišteni su javno dostupni podaci sa Web stranica elektroničkih državnih uprava Sjedinjenih Američkih Država i Estonije. Također određeni dio informacija, prvenstveno kvantitativnih, prikupljen je pretraživanjem objavljenih istraživanja i publikacija domaćih i europskih istraživačkih i analitičkih kuća. Sintezom relevantnih podataka dobivenih iz prethodno spomenutih izvora nastojalo se utvrditi trenutačno stanje elektroničke javne uprave u Republici Hrvatskoj kao i obuhvat primjene integrirane Internet komunikacije unutar aktivnosti koje provode tijela državne uprave sukladno strategiji e-Hrvatska 2007.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/126
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Pro 2011 19:56
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 19:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/668

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku