E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena multimedije interneta u turističkim agencijama

Kostović, Ivona (2008) Primjena multimedije interneta u turističkim agencijama. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Internet kao medij ruši sve socijalne i društvene barijere koje je već i TV znatno srušila, no Internet u znatno većem razmjeru, i to na jedan zaista poseban način. Pojavom Interneta i nevjerojatno brzim razvojem vrlo sofisticirane informatičke i telekomunikacijske tehnologije svijet u pravom smislu riječi postaje globalno selo. Razvojem informacijske tehnologije i stvaranjem kompjuterskih mreža, odnosno Interneta omogućen je novi način komuniciranja. Za razliku od dosadašnjeg zastarjelog modela komuniciranja, koji je sudionicima komunikacije nametao ograničenja kao što su prostor i vrijeme, komunikacija putem Interneta, odnosno web komunikacija, je ta ograničenja razbila. Omogućuje bolji pristup brojnim izvorima informacija diljem svijeta, ali i direktnu komunikaciju sa svim korisnicima Interneta. Sudioniku je pružena velika mogućnost da se informira i društveno razvija u svim aspektima života. Svrha ovog diplomskog rada je pokazati da Internet kao novi medij određuje osnovne parametre oblikovanja i razvoja društva, da je postao medij komunikacije digitalnog društva koji ima veliki utjecaj na razvoj zajednice i da turističke agencije, kao i cjelokupni turizam, moraju pratiti svjetske trendove ako žele opstati na tržištu. Uz pomoć tehnologije, novih medija, te upotrebe Interneta pruža se mogućnost agencijama da budu u skladu s potrebama potencijalnih turista. Konkurencija na turističkom tržištu prisilila je turističke agencije da nastoje neprekidno poboljšavati kvalitetu turističkih usluga i proizvoda. Tako su turističke agencije počele djelovati na Internetu kao globalnoj mreži informacija. U ovom diplomskom povezane su dvije danas najbrže rastuće industrije na svijetu. Naravno radi se o informacijskoj industriji, odnosno Internetu i turističkoj industriji putovanja, odnosno turističkoj agenciji. Poslovni modeli, kako u gospodarstvu općenito, tako i u turizmu i hotelijerstvu, počeli su se mijenjati zahvaljujući e-poslovanju. U skladu s promjenama u nekim se segmentima poslovanja napušta tradicionalan odnos kupac (potencijalni gost ili konzument neke druge usluge u turizmu) - prodavač (nuditelj neke vrste usluge u npr. hotelu, turističkoj agenciji, kampu, restoranu...). Kupci sve više sudjeluju u kreiranju novih roba i usluga, čime interaktivnost kao jedna od glavnih odlika elektroničkog poslovanja sve više dobiva na značaju. To tvrtke tjera na stalno traženje načina kako zadržati i u što većoj mjeri zadovoljiti zahtjeve kupaca, što je posebno važno i u isti čas zahtjevno naročito na vrlo dinamičnom turističkom tržištu. Znanstvene metode koje su korištene u radu su: deskriptivna metoda, metoda kompilacije, komparacije i statistička metoda. U prvom dijelu općenito je definiran pojam multimedije i Interneta, te je pobliže objašnjen i prikazan nastanak i razvoj Interneta kako u svijetu tako i kod nas. Nakon toga govori se o komunikacijsko-informacijskoj interakciji, kao i o značaju Interneta za poslovanje poduzeća. Drugi dio diplomskog govori o primjeni suvremenih sredstava prodaje u turističkom poslovanju. Kako u modernoj civilizaciji Internet i informacijske tehnologije prodiru u sve pore života tako i u djelovanju turističkih agencija počinju zauzimati sve važniju funkciju. Razlozi tome su pristupačnost i jednostavnost korištenja Internetom, lakoća prezentacije turističkih aranžmana i tako redom preko bookinga do plaćanja. Jedan od važnijih efekata Interneta u turizmu s aspekta poslovanja agencije je snižavanje troškova poslovanja, a s aspekta korisnika turističke usluge je laka pristupačnost velikog broja informacija prezentiranih na zanimljiv način. Tako smo u mogućnosti standardizirano na jedinstven način, slikovno i informacijski vrlo detaljno, prikazati svaki od elemenata ponude jedne turističke agencije. U suvremenom poslovanju na međunarodnom turističkom tržištu promocija je najjače sredstvo kojim turistička agencija može pridobiti novu klijentelu i zadržati svoj ključni položaj između turističke potražnje i turističke ponude, kao dvaju polova turističkog tržišta. Zato i ne začuđuje podatak da sve više turističkih agencija oglašava putem Interneta, a to stoga jer i sve više ljudi svakim danom postaju Internet korisnici. U trećem dijelu dan je osvrt na stanje u Hrvatskom turizmu. Hrvatsko tržište je uglavnom ograničeno na one tvrtke koje imaju potencijala i ambicija za postizanje velikih poslovnih uspjeha. Poslovanje s inozemstvom predstavlja rješenje koje stvara strateško vrlo jaku osnovu za širenje i stvaranje uspješnog poslovanja, osobito u turizmu. Kako na inozemnom tržištu ima jako malo prostora za promoviranje hrvatskih tvrtki uobičajenim načinima, Internet poslovanje daje mogućnost hrvatskim tvrtkama da, na jedan vrlo domišljat i intuitivan način, počnu osvajati inozemna tržišta. U ovom dijelu govori se i o ulaganjima Istre u e-marketing, te je dan primjer jedne fizičke turističke agencije, kao i njena usporedba s on-line agencijom s osvrtom na pozitivne i negativne strane Internet poslovanja, kao i prilike koje taj način rada pruža, te budućnost koja očekuje turističke agencije. Rad je završen zaključkom u kojem su iznesena moja mišljenja i zaključci o zadanoj temi. O navedenoj temi pisali su brojni strani i domaći autori kao što su: Mouthino, Dulčić, Jakuš , Galičić, Šimunić, Senčić, Vizjak i drugi, te su isti u radu korišteni.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/70
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:44
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:44
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/686

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku