E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Strateški marketing u uslugama s osvrtom na poduzeće Maistra d.o.o.

Rašković, Ratka (2008) Strateški marketing u uslugama s osvrtom na poduzeće Maistra d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (793kB)

Sažetak

Promjene u društvu i gospodarstvu stvaraju nove izazove za poduzeća i potrebu za razvijanjem strategija koje su ključne za njihov uspjeh u takvoj promjenjivoj okolini. Jedna od osnovnih zadaća i razloga postojanja poduzeća je podmirivati potrebe, želje i zahtjeve potrošača. Nastojeći zadovoljiti potrebe potrošača poduzeća se usmjeravaju na ostvarivanje svojih ciljeva razvijanjem različitih marketinških strategija, vodeći računa o društvenoj okolini. Svrha rada je prikazati aktivnosti procesa strateškog marketinga; segmentiranje tržišta, odabir ciljnog tržišta i pozicioniranje kao osnovu za definiranje marketinškog miksa kojima poduzeće nastoji ostvariti svoje ciljeve i što veći profit. Diplomski rad sastoji se od četiri sadržajne cjeline koje se međusobno nadovezuju i nadopunjuju. U prvom dijelu razrađen je osnovni strateški proces kojeg predstavljaju segmentiranje, odabir ciljnog segmenta i pozicioniranje ponude poduzeća na ciljnom tržištu. Obzirom da poduzeća ne mogu djelovati na cijelom tržištu, ona moraju procijeniti i iznaći ona tržišta, odnosno segmente, koje će moći profitabilno opsluživati. Segmentiranje tržišta postalo je jedan od osnovnih koncepata u marketingu. Proces segmentacije tržišta omogućuje bolje razumijevanje potreba i želja potrošača i uočavanje osobnih, situacijskih i bihevorističkih značajki segmenta. Na taj način poduzeća mogu proizvod ili uslugu u potpunosti prilagoditi željama i potrebama određenoga tržišnog segmenta, tj. specijalizirati se i usmjeriti na određeni tržišni segment. Pri provedbi svojih strategija i ostvarivanja ciljeva na odabranom ciljnom tržištu poduzeća se koriste marketinškim miksom. Iako se tradicionalni marketinški miks promatra i sastoji od četiri elementa; proizvoda, cijene, distribucije i promocije, razvojem teorije marketinga marketinški miks proširen je s nekoliko elemenata. U uslužnim djelatnostima najčešće se kao dodatni elementi navode ljudi, fizičko okruženje i procesi. U drugom dijelu rada, obuhvaćene su sličnosti, ali i razlike između marketinga proizvoda i marketinga usluga. Zbog svojih posebnih značajki upravljanje uslugama složenije je negoli upravljanje proizvodom. Također, daje se osvrt na specifičnosti strateškog marketinga u uslugama. U trećem dijelu, polazeći od specifičnosti turističkog tržišta, koje je tržište usluga, razmatraju se posebnosti strateškog marketinga u turizmu. U četvrtom dijelu rada prikazana je primjena strateškog marketinga u hotelijersko turističkom poduzeću Maistra d.d. iz Rovinja. U zaključku se donosi rezime rada i sumiraju stavovi po sadržajnim cjelinama. U znanstvenom istraživanju, formuliranju i prezentiranju rezultata istraživanja u ovom diplomskom radu korištene su u odgovarajućim kombinacijama brojne znanstvene metode od kojih se navode one najvažnije: metoda analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda, metoda generalizacije i specijalizacije, metoda komparacije, metoda deskripcije i metoda kompilacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2008/62
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:53
Zadnja promjena: 21 May 2014 10:18
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/698

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku