E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kolaborativni marketing u turističkoj destinaciji

Bičić, Leila (2008) Kolaborativni marketing u turističkoj destinaciji. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (415kB)

Sažetak

Predmet istraživanja diplomskog rada je suradnja različitih subjekata putem marketinških aktivnosti na razini turističke destinacije, prednosti i nedostaci tih međusobnih veza te opis niza marketinških mjera i akcija koje se primjenjuju da bi se promoviralo turističku destinaciju. Razvoj turizma je vezan uz određenu prostornu cjelinu (državu, regiju, mjesto) zbog atraktivnosti kojima ona raspolaže bilo one prirodne ili društvene, a koje predstavljaju motiv posjete turista pa je logično da se različiti subjekti pojedinih turističkih prostora zajednički pojavljuju na tržištu pri provođenju marketinških aktivnosti bez obzira na različitost njihovih ciljeva poslovanja. Stoga je bitno naglasiti nužnost organiziranog usklađivanja svih nositelja turističke ponude kao što su turističke zajednice, udruge posrednika i organizatora putovanja, udruge trgovaca, ugostitelja, ekološke udruge, tijela lokalne uprave i samouprave i druge subjekte što je pretpostavka za ostvarenje uspješne i konkurentne turističke destinacije. Cilj istraživanja je saznati važnost suradnje različitih subjekata koji marketinškim naporima sudjeluju u stvaranju imidža turističke destinacije te utvrditi da li postoji koncepcija kolaborativnog marketinga u Istarskoj županiji kao turističkoj destinaciji. Iz tih razloga postavlja se hipoteza diplomskog rada koja glasi na slijedeći način: U turističkoj destinaciji potrebna je sinergija dobivena suradnjom ključnih čimbenika turističkog razvoja pojedine turističke destinacije s ciljem inovacije turističkih sadržaja i kapaciteta radi izgradnje imidža konkurentne turističke destinacije (regije, grada ili mjesta) te takva sinergija marketinških aktivnosti aktera u turizmu postoji i u Istarskoj županiji kao turističkoj destinaciji. Diplomski rad se sastoji od četiri dijelova. U prvom dijelu se objašnjavaju teorijske osnove turističke destinacije kako bi se kasnije moglo govoriti o koncepciji kolaborativnog marketinga u turističkoj destinaciji. U uvodnom dijelu se objašnjava pojam turističke destinacije te se sagledava turistička destinacija kao sustav, zatim se navode tipologije turističkih destinacija. Pojašnjava se suvremeni odnos turista i destinacije, ukratko se razmatra tijek evolucije turističke destinacije i koje su njene faze i konačno, objašnjava se imidž turističke destinacije koji ima vrlo važan utjecaj na izbor destinacije kod turista. Drugi dio govori o koncepciji kolaborativnog marketinga u turističkoj destinaciji odnosno objašnjava se sam pojam kolaborativnog marketinga, suradnja između aktera u turističkoj destinaciji, zatim se govori o marketinškim aktivnostima i marketinškoj infrastrukturi kojima je cilj privuči turiste u turističku destinaciju, te se navode prednosti i nedostaci koji se mogu pojaviti prilikom suradnje aktera u turističkoj destinaciji. U trećem dijelu se razmatraju organizacijske specifičnosti marketinga u turističkoj destinaciji gdje je ujedno i važno osmišljavanje organizacije za marketinško upravljanje turističkom destinacijom koja integrira sve marketinške aktivnosti aktera u turizmu. Autori Wang i Fesenmaier na temelju studijskog istraživanja u Indiani, SAD-a su također utvrdili četiri glavne točke organizacije kolaborativnog marketinga u turističkoj destinaciji, a to su preduvjeti potrebni za suradnju aktera, motivacija, stupnjevi stvaranja marketinških udruživanja te rezultati ostvareni na temelju te suradnje. U zadnjem, četvrtom dijelu se objašnjava sam cilj diplomskog rada odnosno da li u Istarskoj županiji kao turističkoj destinaciji postoji primjena koncepcije kolaborativnog marketinga i ukoliko postoji u kojoj fazi razvoja se Istarska županija nalazi. Izvori korišteni tijekom izrade diplomskog rada su knjige i stručni časopisi te ostala literatura vezana uz temu diplomskog rada. Opće znanstvene metode korištene tijekom izrade diplomskog rada su slijedeće: -metoda deskripcije – korištena za prikupljanje i opis znanstvenih spoznaja vezanih uz temu diplomskog rada -metoda indukcije i dedukcije – za primjenu općih spoznaja i donošenja zaključaka na temelju obrađenih činjenica -metode grafičkih prikaza – slika, shema i sl.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/64
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:00
Zadnja promjena: 05 Pro 2011 20:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/700

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku