E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politički marketing

Lončarić, Robert (2008) Politički marketing. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (354kB)

Sažetak

Uspješnost Hrvatske oko pregovora o ulasku u EU uvelike će ovisiti o sposobnosti domaće diplomacije da se što bolje prezentira. Naravno nije teško zaključiti da će marketing Hrvatske biti od presudnog značaja. Stranke se uglavnom orijentiraju prema stvaranju zasebnih marketinških programa u nastojanju isticanja posebnog identiteta. Političke stranke uz primjenu političkog marketinga nastoje se što uspješnije prezentirati javnosti, jer njihovo djelovanje ovisi o volji glasača. Stjecanjem političke moći pojedinci i stranke oblikuju cjelokupni život javnosti. Ubrzan razvoj medija masovnog komuniciranja doprinio je i razvoju različitih sredstava i tehnika političkog marketinga. Takav razvoj zahtijeva prilagodbu političkih kampanja i programa od kojih su uspješne samo one prilagođene novom komunikacijskom okružju. Negativno oglašavanje koje je sve prisutnije i intenzivnije u političkim kampanjama, povlači za sobom i niz etičkih pitanja, kao i pitanje je li u takvo oglašavanje u politici učinkovito i do koje mjere, te koje su njegove posljedice, jedan je od glavnih problema političkog marketinga. Svrha ovog rada je pokušati prikazati osnovne značajke političkog marketinga, osnovne razlike između političkog marketinga i marketinga na tržištu proizvoda i usluga te učinkovitost metoda i tehnika korištenih za vrijeme predizbornih kampanja i njihove posljedice. Rad je podijeljen u šest poglavlja. U prvom dijelu prikazane su osnovne značajke političkog marketinga, od pojma do uloge političkog marketinga. Također je razrađen marketinški koncept kao način određivanja preferencija i interesa izraženih u političkim programima radi prodaje imidža kandidata ili političkih programa. Navedene su i osnovne razlike između marketinga u ekonomiji i marketinga u politici. U drugom poglavlju obrađena je analiza političkog ponašanja. Analiza političkog ponašanja daje odgovore ali i upućuje na mogučnosti i smjernice za proučavanje problematike političkog marketinga. Naglasak je na pojedincu u političkom procesu. Treće poglavlje govori o izborima kao činu političke participacije i načinu određivanja preferencija. U četvrtom poglavlju prikazana je Kotlerova shema marketinških aktivnosti u političkim kampanjama. Obuhvaćena su istraživanja okoline, date unutarnje i vanjske procjene, kreiran strateški marketing te postavljeni ciljevi i strategije kampanje. Peto poglavlje je usredotočeno na političku komunikaciju. Podrazumijeva stranačko unajmljivanje stručnjaka za područje odnosa s javnošću, uspostavljanje veza s medijima i promotivnom industrijom. Slaba komunikacija najčešći je razlog stranačkog izbornog neuspjeha. Zadnje poglavlje posvećeno je političkom marketingu u Hrvatskoj. Osvrt je to na stanje i zbivanja koja su se dogodila na posljednjim parlamentarnim izborima. Za potrebe izrade rada svi podaci su prikupljeni iz sekundarnih izvora. Komparativnom metodom uspoređene su sličnosti i razlike između političkog marketinga i marketinga na tržištu proizvoda i usluga, te metodom deskripcije opisan je proces razvoja političkog marketinga u Hrvatskoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2008/44
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:27
Zadnja promjena: 21 May 2014 10:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/758

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku