E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Marketing u turizmu u funkciji održivog razvitka turizma

Dušanić, Žužana (2006) Marketing u turizmu u funkciji održivog razvitka turizma. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (468kB)

Sažetak

Pitanje zaštite okoliša postaje sve aktualnije. Pojam održivog razvoja nastao je iz potrebe da se okolišu posveti veća pažnja i da se koristi racionalno. Svaki pojedinac svojim postupcima može pozitivni ili negativno utjecati na opću ravnotežu u prirodi. Turizma je pojava u kojoj pojedinac igra ključnu ulogu: kao turist, kao član lokalne zajednice ili kao sudionik turističke ponude. Pojam održivog razvitka turizma vezana je uz činjenicu da se svakim novim oblikom turizma sve više dira u prirodu i okoliš. Da bi se moglo nešto novo ponuditi potrebno je izgraditi nove sadržaje. Razvoj svakako ali ne bilo koji razvoj. Resursi, i obnovljivi i neobnovljivi, su ograničeni, ali se eksploatiraju na način kao da su neograničeni. Održivi razvoj nalaže da se resursi koriste na način da ih i buduće generacije mogu koristiti na isti način. Turizma je skup odnosa i pojava koji proizlaze iz putovanja u potrazi za nečim novim, egzotičnim i još nedoživljenim. Da bi se takvim zahtjevima turista moglo udovoljiti potrebno je stalno unapređivati i obogaćivati turističku ponudu. Ta aktivnost ne može proći bez utjecaja na okoliš. Svaki dan smo očevici zloupotrebe prirode i njene sve veće degradacije. Potraga za ekološkim destinacijama omogućava da se afirmiraju ona turistička mjesta koja mogu ponuditi čisto more, nezagađeni zrak i prirodnu hranu. Motivacija odlaska turista na odmor više nije samo potraga za suncem i morem, sve se više javlja potreba da se odmor provede na mjestu koji uz atrakcije, prometnu dostupnost, udoban smještaj, nudi i okoliš koji zadovoljava ekološka mjerila. Uloga marketinga u turizmu je uspostavljanje odnosa između turističke ponude i potražnje, odnosno da turistima približi destinaciju i njene mogućnosti. Tijekom svoje povijesti marketing je prošao kroz više faza, ovisno uglavnom o ponudi i potražnji. Dok je potražnja bila veća od ponude marketing je naglasak stavljao na proizvodnju. Povećanjem ponude javlja se potreba agresivnijeg marketinga, koji će prodati proizvod pod bilo koju cijenu. U posljednjim desetljećima dvadesetog stoljeća, pojavom svijesti o potrebi zaštite okoliša, javlja se društveni marketing kao pojava čiji zadatak nije više samo prodati proizvod ili uslugu, nego i informiranje o utjecaju tog proizvoda ili usluge na okoliš. Pojavila se potreba da se ukaže , s jedne strane na ekološke destinacije, a s druge strane na potrebu da se takvo stanje i očuva. Suština društvenog marketinga nije samo kratkoročno zadovoljstvo potrošača, te profit poduzeća, već i dugoročna dobrobit cjelokupne zajednice i svakog pojedinca. Zadatak marketing u turizmu je istraživanje tržišta, pozicioniranje, stvaranje i inovacija turističkog proizvoda, prodaja i turistička promocija. Marketinške aktivnosti se trebaju staviti u funkciju ostvarenja zadovoljavajuće razine efikasnosti i efektivnosti, kako bi se uz klasičnu paradigmu "vrijednost za novac" ostvarila i paradigma "vrijednost za uloženi trud". Uz sve to marketing mora voditi računa o interesima svih aktera uključenih u održivi razvoj turizma, a to su lokana zajednica, turistička industrija, javni sektor i turisti. Usklađenjem njihovih interesa stvara se osnova za održivi razvoj turizma.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_9
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:20
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/802

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku