E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena koncepcije marketinga u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske

Živolić, Sanja (2008) Primjena koncepcije marketinga u sustavu turističkih zajednica Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (516kB)

Sažetak

Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je sustav turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj, način njihovog funkcioniranja i stupanj primjene marketinškog koncepta u planiranju i općenito u poslovanju. S obzirom da je hrvatsko gospodarstvo još uvijek nestabilno i nedovoljno razvijeno te da se Hrvatska još uvijek vodi kao zemlja u razvoju, pretpostavlja se da niti primjena marketinške koncepcije kod gospodarskih subjekata pa tako niti kod turističkih zajednica nije dosegla razinu stabilnosti i pozitivnog rasta i razvoja. Iz tih razloga postavlja se hipoteza koja pretpostavlja nedovoljnu primjenu marketinške koncepcije u sustavu turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj te se iz tog razloga provodi znanstveno istraživanje kojim će se pokušati potvrditi ili osporiti zadana hipoteza. Cilj rada odnosno istraživanja je odgovoriti na pitanje koliko je zapravo zastupljeno korištenje marketinške koncepcije unutar sustava turističkih zajednica, odnosno u pojedinim turističkim zajednicama kao organizacijama za destinacijski marketing u Republici hrvatskoj. Za izradu rada korištena je literatura iz područja neprofitnog marketinga i menadžmenta u turizmu te stručni časopisi i zbornici radova. Korištene su metode indukcije i dedukcije, analize i sinteze, ispitna metoda te metoda dokazivanja. Rad se sastoji od 9 dijelova, pri čemu je uža tematika razrađena u 4 dijela (od drugog do petog dijela. U drugom poglavlju govori se o specifičnostima primjene marketinga u turizmu, zatim o nositeljima marketinga u turizmu i naposlijetku o funkcioniranju sličnih organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, s naglaskom na probleme i izazove s kojima se u posljednje vrijeme susreću i njihovim potencijalnim rješenjima. U trećem poglavlju govori se o osnovnim odrednicama sustava turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj, zakonskoj regulativi i okvirima poslovnog ponašanja na turističkom tržištu. U četvrtom poglavlju analizira se cjelokupan marketinški koncept u turističkim zajednicama u Republici Hrvatskoj i to: razlika i sličnost konvencionalnog i neprofitnog marketinga, marketinški informacijski sustav u turističkim zajednicama, marketinško planiranje u turističkim zajednicima, marketinški instrumentariju u turističkim zajednicama (proizvod/usluga i promocija) i na kraju, organizacija i kontrola marketinških aktivnosti u turističkim zajednicama. Na kraju, u petom poglavlju prezentirani su rezultati provedenog istraživanja o primjeni koncepcije marketinga u sustavu turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj. Zadana hipoteza koja pretpostavlja da turističke zajednice u Republici Hrvatskoj ne primjenjuju dovoljno marketinšku koncepciju u svom poslovanju pokazala se na temelju provedenog istraživanja točnom. Turističke zajednice ipak počinju „razmišljati i djelovati marketinški“ odnosno primjenjivati marketinšku koncepciju u svojemu poslovanju, međutim još su uvijek daleko od kvalitetne primjene marketinške koncepcije u menadžmentu njihovog poslovanja. Najznačajniji čimbenici koji prema istraživanju utječu na nedovoljnu primjenu marketinške koncepcije u sustavu turističkih zajednica su nedostatak kvalitetnog kadra, raspoloživog vremena i financijskih sredstava. Najveći problemi javljaju se kod manjih turističkih zajednica, najčešće kod onih u unutrašnjosti Hrvatske, koje nemaju dovoljno financijskih sredstava pa tako niti mogućnosti za rast i razvoj. Ključne riječi: sustav turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj, primjena marketinške koncepcije u sustavu turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj, Marketinški plan turističkih zajednica, Marketinški informacijski sustav u turističkim zajednicama, Program turističkih zajednica, Promocija u turističkiim zajednicama, Organizacija i Kontrola u turističkim zajednicama.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2008/5
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:33
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:33
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/837

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku