E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Mrežni marketing u Hrvatskoj

Popović, Sonja-Barbara (2007) Mrežni marketing u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (587kB)

Sažetak

Mrežna prodaja se smatra jednom od najbrže rastućih gospodarskih grana u svijetu. Potječe i posebno je razvijena u Sjedinjenim Američkim Državama. Internacionalizacijom poslovanja multinacionalnih mrežnih poduzeća koncept mrežne prodaje brzo se proširio svijetom, a potkraj prošlog stoljeća i u manje razvijenim zemljama Istočne Europe te na drugim kontinentima. U posljednjem desetljeću 20. stoljeća mrežni sustavi prodaje pojavili su se i u Hrvatskoj. Kao način prodaje na malo, koji predstavlja alternativu i konkurenciju tradicionalnoj maloprodaji, mrežni marketing zanimljiv je krajnjim potrošačima koji imaju priliku kupovati kvalitetne, cjenovno pristupačne proizvode praćene iznimnom razinom usluge od strane distributera – nezavisnih prodavača. Kao nezavisni prodavači, organizirani u sustav mrežnog marketinga, distributeri imaju mogućnost rada i ostvarivanja prihoda razvojem posla umrežene prodaje, odnosno stvaranjem i širenjem mreže suradnika. Tvrtkama koje svoju poslovnu djelatnost temelje na maloprodaji vlastitih i/ili proizvoda drugih proizvođača, mrežni marketing nudi nova rješenja u području organiziranja prodajne sile, ustroja distribucijskog kanala, promocije, praćenja, odnosno upravljanja kupcima. Paralelno s naglim razvojem sustava mrežnog marketinga javljaju se razni problemi. U praksi se osim legitimnih tvrtki susreću i neregistrirane, piramidalne organizacije, koje svojim neprofesionalnim radom nanose veliku štetu ugledu poduzeća i cijeloj mrežno-trgovinskoj djelatnosti. Proces širenja mrežnih sustava naglim i nekontroliranim porastom broja distributera i kupaca dovodi do njihovog nezadovoljstva i općenito poremećaja na tržištu jer takvu ekspanziju poduzeća mrežnog marketinga ne mogu pratiti procesima adekvatne proizvodnje, nabave i distribucije proizvoda. Utjecaj na pojedinca i društvo često se negativno karakterizira te se s tim u vezi nerijetko propituje etičnost poslovnih metoda korištenih u mrežnom marketingu. Nepostojanje primjerenog zakonskog okvira, dodatno opterećuje gospodarske subjekte i pojedince koji se žele baviti poslom mrežnog marketinga. Znanstveni krugovi uglavnom zanemaruju ovaj način poduzetništva, a rijetki znanstveni radovi uglavnom ukazuju na nedostatke i proturječnosti mrežnih sustava. Mišljenja osoba koje jesu ili su bile uključene u sustave mrežnog marketinga su podijeljena: od zadovoljnih sudionika do kupaca s negativnim iskustvom, kao i razočaranih distributera. Iz navedenog proizlazi da je područje mrežnog marketinga vrlo osjetljivo i još uvijek proturječno, čak i tamo gdje je tradicija mrežne prodaje znatno duža nego u Hrvatskoj. Cilj ovog rada je analizirati koncept mrežnog marketinga, uzimajući u obzir njegove pozitivne kao i negativne aspekte, radi dobivanja objektivne slike i procjene mogućeg doprinosa djelatnosti mrežnog marketinga cijelom gospodarstvu, ali i osobnom boljitku svih zainteresiranih za rad u sustavima mrežne prodaje. Rad je baziran na sekundarnom istraživanju dostupne domaće i inozemne literature te pretraživanju internetskih stranica koje sadrže informacije o ovoj tematici. U izradi rada korištene su kvantitativne i kvalitativne metode analize, sinteze, metoda klasifikacije te komparacije. Struktura rada je podijeljena u devet glavnih poglavlja, pored uvoda i zaključka. U uvodu se iznosi općenita problematika ove teme, cilj te korištena znanstvena metodologija. Drugo poglavlje posvećeno je pojmu teorijskog koncepta mrežnog marketinga te daje prikaz njegovog razvoja i razlikovanja spram srodnih, ali ne istoznačnih pojmova. U trećem poglavlju opisuje se model mrežnog marketinga s posebnim naglaskom na specifičnostima organizacije i nagrađivanja prodajne sile sačinjene od nezavisnih distributera. Četvrto poglavlje daje pravne osnove mrežnom marketingu, a posebno se bavi piramidalnim shemama, koje se, nerijetko pogrešno poistovjećuju sa zakonitim sustavima mrežne prodaje. U petom se poglavlju obrađuje tematika etike i morala u mrežnom marketingu te se iznose smjernice za rješavanje problema na tom području. Šesto poglavlje posvećeno je razvoju mrežnog marketinga u Hrvatskoj, a u njemu se iznose i tendencije razvoja ove djelatnosti na svjetskoj, europskoj i nacionalnoj razini. U sedmom poglavlju govori se o tvrtkama koje se bave mrežnim marketingom u Hrvatskoj, dok su u osmom poglavlju detaljnije prikazana dva sustava mrežnog marketinga, Amway i Oriflame, oba prisutna u Hrvatskoj. Deveto se poglavlje bavi pravnim okvirom ove djelatnosti u Hrvatskoj, s naglaskom na zaštiti potrošača i samoreguliranju subjekata mrežnog marketinga. U desetom se poglavlju, uz pozitivne i negativne elemente, daje perspektiva budućeg razvoja mrežnog marketinga, dok se jedanaesto, posljednje poglavlje sastoji od zaključnih razmatranja u kojima su sažeti osnovni nalazi i rezultati rada.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2007_38
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:22
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 13:22
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/849

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku