E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Obilježja komunikacijskog miks-a u upravljanju uslugama osiguranja

Aužina, Josip (2007) Obilježja komunikacijskog miks-a u upravljanju uslugama osiguranja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (807kB)

Sažetak

Usluge danas bilježe sve veći rast. U modernim tržišnim gospodarstvima gotovo je nemoguće pronaći poduzeće u čijoj ponudi ne postoje usluge. U sektoru usluga odvijaju se najdinamičnija kretanja te se događa najviše promjena. Upravljanje uslugama vrlo je bitno kako bi uslužna poduzeća uspješno ostvarila svoje ciljeve te kako bi opstala u uvjetima globalne konkurencije. Pružanjem boljih razina usluga poduzeća mogu profitirati od postojećih kupaca te privući nove kupce. Komunikacijski miks ima veliku ulogu u upravljanju uslugama stoga je cilj rada objasniti koja su obilježja komunikacijskog miks-a i koja je njegova uloga u upravljanju uslugama. Naime, usluge zbog svojih specifičnih osobina zahtijevaju poseban pristup u marketinškoj komunikaciji. Primjenu komunikacijskog miks-a istražit će se na primjeru osiguravajućeg društva GRAWE Hrvatska d.d., poduzeća koje se bavi uslužnom djelatnošću. Rad je podijeljen na četiri dijela. Prvi dio se odnosi na usluge i uslužna poduzeća te govori o tome koja su obilježja usluga kao i koje su njihove specifičnosti u oglašavanju. U tom dijelu također su prikazane strategije marketinga za uslužne tvrtke te se objašnjava važnost uslužnog susreta kao trenutaka u kojima se pokazuje kakva je usluga doista u odnosu na obećanja putem komunikacija. Drugi dio prikazuje marketinšku komunikaciju, određenje, elemente, modele i specifičnosti marketinške komunikacije. Poseban je naglasak dan na integriranu marketinšku komunikaciju te na čimbenike koji utječu na pojavu i integraciju tog suvremenog načina komunikacije. Navedeni su i primjeri poduzeća koja su počela primjenjivati ovaj način komunikacije u svom poslovanju. Komunikacijski miks, određenje i obilježja elemenata komunikacijskog miks-a također se razrađuju u tom dijelu rada. Treći dio detaljnije obrađuje marketinšku komunikaciju u uslugama te se razrađuju specifičnosti komuniciranja, komunikacijski miks u uslugama i komunikacijski aspekti uslužnih susreta. Četvrti dio govori o marketing u osiguranju. Dana je analiza osiguranja, prikaz razvoja navedene djelatnosti u svijetu i Hrvatskoj te specifičnosti marketinga u osiguranju. Posebno je dan naglasak na komunikacijski miks u osiguranju. Posljednji dio se odnosi na primjenu komunikacijskih aktivnosti u GRAWE koncernu. Detaljnije su razrađene osnovne značajke poduzeća te elementi komunikacijskog miksa. Na završetku poglavlja dan je kritički osvrt na komunikacijski miks u navedenom osiguravajućem društvu. Podaci o poduzeću prikupljeni su putem intervjua sa zaposlenicima poduzeća te na temelju analize dobivene dokumentacije prilikom posjeta navedenom poduzeću. Prilikom izrade rada korištena je domaća i strana literatura (knjige, časopisi, Internet). U radu su primijenjene metode analize, sinteze, intervju, komparacije, deskripcije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2007_54
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 13:23
Zadnja promjena: 21 May 2014 10:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/863

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku