E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Koncepcija korporativne društvene odgovornosti

Grgorinić, Tanja (2007) Koncepcija korporativne društvene odgovornosti. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (305kB)

Sažetak

Korporativna društvena odgovornost je koncepcija prema kojoj poduzeća dobrovoljno odlučuju pridonijeti boljem društvu i čišćem okolišu radi osiguravanja veće konkurentnosti na tržištu. Ova odgovornost je usmjerena prema zaposlenicima i općenito, prema svim poslovnim subjektima vezanim za poslovanje i svima na čiju konkurentnost ona može utjecati. Sve veći broj poduzeća ističe svoju predanost korporativnoj društvenoj odgovornosti naglašavajući društvene i ekološke vrijednosti, te je uključuju u svoje poslovanje. Ta predanost poduzeća dioničarima osigurava činjenicu da će izaći u susret očekivanjima i regulativi zajednice, lokalno ili globalno, i pokušati minimalizirati neželjene učinke. Cilj ovog rada je prikazati obilježja koncepcije korporativne društvene odgovornosti i prednosti njene primjene u gospodarskoj praksi. U ovom radu, između uvoda i zaključka, tema koncepcije korporativne društvene odgovornosti obrađena je kroz šest glavnih poglavlja. U drugom poglavlju, daje se pojmovno određenje korporativne društvene odgovornosti, te se definiraju njezine koristi, kritike i alati. U trećem poglavlju prikazana je interna dimenzija korporativne društvene odgovornosti. Obrađena je kroz nekoliko glavnih smjernica: management upravljanja ljudskim resursima, zdravlje i sigurnost na radu i uvjeti rada, prilagođavanje promjenama i management upravljanja okolišem i prirodnim resursima. Četvrto poglavlje prikazuje eksternu dimenziju korporativne društvene odgovornosti. Zbog sve veće globalizacije poduzeća su postala dio jedne cjeline sa zajedničkim ciljevima i zadacima. Poduzeća se integriraju u lokalnu zajednicu iz koje crpe ljudske i materijalne resurse, ali se šire i dalje putem multinacionalnih lanaca nabave i prodaje, i na taj način se dotiču i globalnih pravila poslovanja. Sljedeće poglavlje, peto po redu, govori o holističkom pristupu korporativnoj društvenoj odgovornosti. Taj je pristup objašnjen kroz nekoliko smjernica koje upućuju na važnost radne snage i stjecanja povjerenja potrošača, te potrebu za izradom izvještaja koji prikazuju poslovanje poduzeća u skladu sa društvenim i ekološkim standardima, na temelju kojih poduzeća ostvaruju veće šanse za dobivanje potrebnih financijskih sredstava. U šestom poglavlju prikazan je način na koji Europska unija primjenjuje koncepciju korporativne društvene odgovornosti, počeci uvođenja te koncepcije i drugih slićnih aktivnosti u gospodarstvu Europske unije. Sedmo poglavlje, prikazuje primjenu korporativne društvene odgovornosti u gospodarstvu Republike Hrvatske. Navedeni su primjeri odabranih poduzeća u RH i implementacija korporativne društvene odgovornosti u njihove poslovne aktivnosti. Prilikom pisanja ovog rada korištene su slijedeće metode: metoda deskripcije, sinteze, analize, komparacije, te metoda proučavanja dostupne literature s područja korporativne društvene odgovornosti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006/112
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 19 Pro 2011 12:52
Zadnja promjena: 19 Pro 2011 12:52
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/911

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku