E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Marketing seljačkog turizma

Boras, Debora (2006) Marketing seljačkog turizma. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (425kB)

Sažetak

Turizam je u svjetskim razmjerima započeo sa repozicioniranjem i obnovom turističkog proizvoda. Sve većim razvojem selektivnih oblika turizma i kreiranjem novih turističkih proizvoda Hrvatska bi trebala biti prepoznatljivija na međunarodnom turističkom tržištu. Zbog sve veće uloge i značenja seljačkog turizma u europskim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, predmet istraživanja rada jesu odrednice marketinga seljačkog turizma. Geografski položaj zemlje i struktura njezinih urbanih i ruralnih područja predstavljaju velik potencijal za razvoj seljačkog turizma u Hrvatskoj. Rijetke su zemlje koje na tako malom području mogu ponuditi toliko različitih turističkih proizvoda. Svaka Županija ima svoje specifičnosti i obilježja i upravo u tome leži prednost, bogatstvo ponude i potencijal seljačkog turizma u Hrvatskoj. Primjenom koncepcije marketinga kod seljačkog turizma koordinirano se osmišljava njegov turistički proizvod, cijene, promocija i distribucija. Bavljenje seljačkim turizmom ima nedvojbeno puno prednosti za sve subjekte na tom tržištu, a Hrvatska ima velike potencijale za bavljenje takvom vrstom turizma na cijelom njezinom teritoriju. Stoga je opći cilj rada produbljivanje teorijskih i praktičnih spoznaja o seljačkom turizmu. Specifičan cilj rada je definirati pojam marketinga seljačkog turizma i instrumente marketinškog miksa seljačkog turizma - turistički proizvod seljačkog turizma, njegove cijene, promociju i distribuciju. Naime, primjena koncepcije marketinga ima veliku ulogu u zadovoljavanju turističkih potreba uz istodobno postizanje rezultata za nositelje marketunga u turizmu. Seljački turizam u Hrvatskoj je u začecima razvoja i tek se moraju stvoriti osnovni uvijeti koji će omogućiti njegov daljnji razvoj. 2 Za postignuće postavljenih ciljeva, bilo je nužno realizirati sljedeće zadatke: obraditi pojam i povijesni razvoj seljačkog turizma, utvrditi važnost bavljenja seljačkim turizmom za društvo u cjelini, analizirati spoznaje i modele vezane za rješavanje problematike seljačkog turizma u određenim europskim zemljama, analizirati potencijale pojedinih hrvatskih regija za bavljenje seljačkim turizmom, utvrditi postojeće stanje seljačkog turizma u Hrvatskoj, obraditi specifičnosti instrumenata maketinškog miksa seljačkog turizma. U izradi teorijskog dijela rada korišteni su podaci koji su rezultat rada drugih autora, dok su u praktičnome dijelu rada korišteni interni podaci sa seljačkog obiteljskog gospodarstva “Šimanović” u Zagrebačkoj županiji. Sekundarni podaci preuzimani su iz knjiga, zbornika radova, časopisa, brošura i sa internetskih stranica. Metode koje su korištene pri izdradi rada su: analiza i sinteza, te statističke metode. Rad se sastoji od sedam dijelova, a uža tematika rada razrađena je u četiri dijela. U prvom, uvodnom dijelu definirani su predmet rada, te cilj i zadaci, navedeni su korišteni izvori podataka i metode rada, te je obrazložena struktura rada. U drugom dijelu obrađene su teorijske odrednice seljačkog turizma, od definiranja pojma tog selektivnog oblika turizma do definiranja tko se sve može baviti turizmom na seljačkom gospodarstvima, te važnost bavljenja seljačkim turizmom u današnje vrijeme. Treći dio rada obrađuje začetke razvoja seljačkog turizam u Europi. U ovom su dijelu rada također prikazani uspješni modeli razvoja seljačkog turizma u nekim europskim zemljama. U četvrtom dijelu obrađuje se seljački turizam Hrvatske. Najprije se iznose podaci o počecima razvoja seljačkog turizma, a potom se analiziraju potencijali za bavljenje seljačkim turizmom po pojedinim ruralnim cjelinama u Hrvatskoj. U ovom dijelu rada također su obrađeni problematika i trenutno stanje seljačkog turizma u Hrvatskoj. Peti dio - Marketing seljačkog turizma, obrađuje turistički proizvod, promociju i distribuciju, te cijenu turističkog proizvoda sa praktičnim primjerom seoskog obiteljskog gospodarstva "Šimanović" u Zagrebačkoj županiji. U šestom dijelu, Zaključku, sintetizirano su iznesena mišljenja autorice o obrađenoj temi. Sedmi dio sadrži popis korištene literature. Na kraju rada nalazi se Popis slika i tablica.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2006_18
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 13 Jan 2012 13:02
Zadnja promjena: 13 Jan 2012 13:02
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/937

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku