E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena marketinga u turističkoj agenciji Atlas

Valentić, Danijela (2008) Primjena marketinga u turističkoj agenciji Atlas. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (529kB)

Sažetak

Turističke agencije povijest svoje aktivnosti vezuju uz samu pojavu suvremenog turizma. Svojim sadržajem i radom turističke agencije su pratile razvoj turističkog fenomena, iako postoje i one turističke agencije koje su gotovo istom snagom djelovale na razvoj turizma, posebice u najmlađem razdoblju njegova razvoja. Od samog početka u poslovanju turističke agencije se stvara proizvod, određuje mu se cijena, takav proizvod se stavlja na tržište s namjerom da se proda i promovira ga se raznim sredstvima. Drugim riječima, od samog početka u poslovanju turističkih agencija se primjenjuju funkcije marketinga. Svojim aktivnostima turističke agencije sudjeluju u formiranju turističke ponude destinacije, a djelatnošću su posebno usmjerene na posredovanje između turističke ponude i potražnje na turističkom tržištu. Svrha diplomskog rada je obraditi temeljne značajke primjene marketinga u turističkoj agenciji, te njezin utjecaj u formiranju turističkog proizvoda i na turistički razvoj destinacije. Cilj diplomskog rada je na sustavan i jednostavan način prezentirati podatke vezane uz primjenu marketinga u turističkoj agenciji Atlas. S obzirom na svrhu i cilj diplomskog rada, temeljna radna hipoteza glasi: konzistentnim spoznajama o važnosti marketinga u poslovanju turističkih agencija moguće je ustvrditi da u svrhu pozitivnog poslovanja i postizanja konkurentnosti na turističkom tržištu turističke agencije moraju u svoje poslovanje implementirati marketinške aktivnosti. Diplomski rad se sastoji od sedam dijelova. Nakon uvoda, u drugom dijelu diplomskog rada ukazuje se na teorijske značajke marketinga u turizmu. Pri tome je ukazano na pojmovno određenje marketinga u turizmu i primjenu marketinških strategija. U trećem dijelu prikazane su teorijske značajke turističke agencije. Pri tome je ukazano na pojam i značajke turističke agencije, dan je kratak povijesni pregled razvoja turističkih agencija i izvršena je njihova klasifikacija. U trećem dijelu su prikazana uslužna obilježja djelatnosti turizma. Pri tome je definirana usluga, te je prezentiran marketinški miks usluga. Četvrti dio ističe teorijske značajke turističke agencije. U njemu je dan pojam i ukazano je na značajke turističke agencije. Posebno je prikazan povijesni pregled razvoja turističkih agencija kroz razvoj turističkih agencija u svijetu i Republici Hrvatskoj, te analiziranjem podataka o turističkim agencijama u Republici Hrvatskoj. Prikazana je, također, klasifikacija turističkih agencija, a posebno su analizirane marketinške aktivnosti turističke agencije, kroz pojedine elemente marketinškog miksa. U petom dijelu je prezentirana primjena marketinga u turističkoj agenciji Atlas. Nakon prezentacije općih značajki turističke agencije Atlas, predstavljena je provedba marketinških aktivnosti analiziranjem marketinških elemenata, kojima prethodi istraživanje tržišta. Šesti dio obuhvaća kritički osvrt na primjeru marketinga u turističkoj agenciji Atlas. U zaključku su iznijete spoznaje do kojih se došlo obradom zadane teme. U znanstvenom istraživanju, formuliranju i prezentiranju ovog diplomskog rada korištene su u odgovarajućim kombinacijama brojne znanstvene metode, kao što su: metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, metoda klasifikacije, metoda komparacije, metoda deskripcije i metoda klasifikacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Nefat, Ariana
Dodatne informacije: 2008/65
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 658 Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja > 658.8 Marketing. Prodaja. Prodavanje. Distribucija, raspačavanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 05 Pro 2011 20:44
Zadnja promjena: 21 May 2014 10:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/701

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku