E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Autori | Tip objekta | No Grouping
Number of items: 45.

Članak

Barbieri, Alfio (2001) Prijedlog konfiguracije računovodstvenih izvještaja centara odgovornosti u bankama i utvrđivanje računovodstvenih determinanta profitnog centra. Ekonomska istraživanja, 14 (1). pp. 15-26. ISSN 1331-677X

Barbieri, Alfio (2001) Računovodstvena analiza novčanog toka klijenta u dužničkom odnosu s bankom. Ekonomski pregled, 52 (3/4). pp. 325-338. ISSN 0424-7558

Barbieri, Alfio (2001) Računovodstveno sagledavanje uravnoteženosti banke. Ekonomska istraživanja, 14 (2). pp. 51-59. ISSN 1331-677X

Barbieri, Alfio (2001) Zakonitosti djelovanja troškova u proizvodnom procesu industrijskog poduzeća. Ekonomska istraživanja, 14 (2). pp. 23-36. ISSN 1331-677X

Barbieri, Alfio (2001) The accountancy analysis of the impact of balance category trends on the growth of business successfulness in the economy of Croatia. Ekonomska istraživanja, 14 (1). pp. 35-48. ISSN 1331-677X

Boljunčić, Valter and Skorin Kapov, Darko and Skorin Kapov, Jadranka (2001) On Delay versus Congestion in Designing Rearrangeable Multihop Lightwave Networks. Journal of Computing and Information Technology (3). pp. 213-218.

Bušelić, Marija (2001) Projekcija kretanja zaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Ekonomska istraživanja, 14 (1). pp. 27-34. ISSN 1331-677X

Kersan-Škabić, Ines (2001) Komparativne prednosti hrvatskog izvoza i uloga brodogradnje u hrvatskom gospodarstvu. Ekonomska istraživanja, 14 (2). pp. 61-76. ISSN 1331-677X

Križman Pavlović, Danijela (2001) Turizam na seoskim gospodarstvima. Marketing u praksi 1, 1 (3). pp. 18-25.

Maurović, Ljiljana (2001) International Standby Pactice 1998. - nova pravila za standby letter of credit ( International Standby Practice 1998. - New Rules for Standby Letters of Credit ). Hrvatska pravna revija (11). pp. 32-41. ISSN 1332-8670

Maurović, Ljiljana (2001) International Standby Practice 1998. - nova pravila za standby letter of credit ( International Standby Practice 1998. - New Rules for Standby Letters of Credit ). Hrvatska pravna revija (11). pp. 32-42. ISSN 1332-8670

Maurović, Ljiljana (2001) Obilježja kodifikacija prava bankarskih garancija ( Characteristics of Bank Guarantees Codifications ). Hrvatska pravna revija (9). pp. 23-31. ISSN 1332-8670

Maurović, Ljiljana (2001) Usklađivanje hrvatskog prava sa smjernicom EU o sprječavanju zakašnjelog plaćanja ( Adjustment of Croatian Law to EU Guideline on Prevention of Delayed Payment ). Hrvatska pravna revija (6). pp. 1-9. ISSN 1332-8670

Maurović, Ljiljana (2001) Usklađivanje prava investicijskh fondova Republike Hrvatske s pravom Europske unije ( Harmonisation of he Law on Investment Funds of the Republic of Croatia with the EU Law ). Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2). pp. 401-425. ISSN 1333-8900

Maurović, Ljiljana (2001) Uvjeti osnivanja i odgovornost službe ovjeravanja u sustavu elektroničke trgovine ( Conditions of Establishment and Responsibility of Certification Authority in System of Electronic Commerce ). Hrvatska pravna revija (5). pp. 1-8. ISSN 1332-8670

Maurović, Ljiljana (2001) Valjano stjecanje vlastitih dionica dioničkog društva - razlozi i uvjeti ( Legal Aquisition of Treasury Shares in Joint Stock Company - Grounds and Conditions ). Hrvatska pravna revija (2). pp. 28-34. ISSN 1332-8670

Maurović, Ljiljana (2001) Zabrana trgovanja upućenih kao preduvjet sigurnosti sudionika na financijskim tržištima ( Insider Trading Prohibition as Requirement of Security on Financial Market ). Hrvatska pravna revija (3). pp. 23-33. ISSN 1332-8670

Maurović, Ljiljana and Kandžija, Vinko (2001) Utjecaj elektroničke trgovine na globalizaciju svjetskog tržišta - ekonomski i pravni aspekti ( Influence of Electronic Commerce to Globalization of World Market - Economic and Legal Aspects ). Hrvatska pravna revija (8). pp. 1-11. ISSN 1332-8670

Mošnja-Škare, Lorena (2001) Globalisation impact on accounting transition in Croatia. Ekonomski pregled, 52 (3-4). pp. 431-445. ISSN 0424-7558

Nedveš, Marija (2001) Il dialetto istroveneto. La ricerca N.31-32 .

Nedveš, Marija (2001) Prikaz priručnika za viši stupanj talijanskog jezika. Ekonomska istraživanja (1). ISSN 1331-677X

Radovan, Mario (2001) Information Technology and the Character of Contemporary Life. Information, Communication & Society (4). pp. 230-246.

Šehanović, Jusuf and Tatković, Nevenka (2001) Informatizacija obrazovnih institucija - strategijski pogled. Informatologia, Separat speciale, 9. pp. 81-87. ISSN 1332-1463

Škare, Marinko (2001) Human capital as a source of growth - Myth or reality? Ekonomski pregled, 52 (1-2). pp. 189-206. ISSN 0424-7558

Škare, Marinko (2001) Nezaposlenost u Hrvatskoj i determinante potražnje za radom. Revija za socijalnu politiku, 8 (1-2). pp. 19-35. ISSN 1330-2965

Škare, Marinko (2001) Trendovi siromaštva u Hrvatskoj - tko su siromašni u Hrvatskoj? Suvremeno poduzetništvo: časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva, VIII (1-2). pp. 366-377. ISSN 1333-5197

Škare, Marinko (2001) Utjecaj sive ekonomije na gospodarski rast. Suvremeno poduzetništvo: časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva, VIII (10). pp. 164-177. ISSN 1333-5197

Dio knjige

Barbieri, Alfio (2001) Accounting establishment of the influence of risk determinants of banking on the assets, economic and financial position of bank. In: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa. Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Portorož, pp. 858-865.

Bušelić, Marija (2001) Doprinos "povijesti ekonomske misli" razumijevanju sadržaja "Ekonomije rada". In: Uloga povijesti ekonomske misli u nastavi na fakultetima društvenih znanosti u Hrvatskoj. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, pp. 41-48. ISBN 953-6073-56-0

Bušelić, Marija and Križman Pavlović, Danijela (2001) Managing the quality of human resources in public services of the Republic of Croatia: Case study of Istrian district. In: Region, Services, Tourism industry. Ostravska univerzita Ostrava, pp. 32-38.

Kostić-Bobanović, Moira (2001) Fakultetsko obrazovanje i poslovni jezici. In: Društvo i tehnologija 2001 Informatologija. Croatian communication association, Opatija, pp. 42-44.

Kostić-Bobanović, Moira (2001) The importance of knowing business English -Managers' view-. In: 20. znanstveno posvetovanje o razvoju organizacijskih ved: Management in globalizacija. Založba Moderna organizacija v okviru FOV, Kranj, pp. 987-992. ISBN 961-232-119-1

Krbec, Denisa and Škare, Marinko (2001) Reforming higher education: A Croatian case. In: Higher Education and its Socio-Political Context. Development Research Institute - IVO PILAR, Tiblurg, Nizozemska, pp. 1-14.

Nefat, Ariana (2001) Marketing system and competitiveness of the Croatian tobacco industry. In: Enterprise in Transition. Faculty of Economics, University of Split, Split, pp. 404-421. ISBN 953-6024-39-X

Tatković, Nevenka and Šehanović, Jusuf (2001) Application of modern means in education of teaching personnel. In: Management in globalizacija: zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. Moderna organizacija, Kranj, pp. 424-428. ISBN 961-232-119-1

Šehanović, Jusuf and Ilak, Peršurić and Anita , Silvana (2001) Primjena fuzzy logike u strateškom planiranju razvoja poljoprivrede. In: Zbornik sažetaka 37. znanstvenog skupa hrvatskih agronoma. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, p. 80.

Šehanović, Jusuf and Žugaj, Miroslav and Ilak, Peršurić and Anita, Silvana (2001) Fuzzy logic applications for agricultural development strategies. In: Seljačka obiteljska gospodarstva u Istri - knjiga IV - 1999/2000. Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč. ISBN 953-97050-6-1

Škare, Marinko (2001) Can a change in the growth pattern speed up the convergence of transition countries toward EU? - example of Croatia. In: Fourth international conference on enterprise in transition. Faculty of Economics, University of Split , Split, pp. 1804-1821.

Škare, Marinko and Božina , Lovre (2001) Financial institution management and globalization. In: 20. znanstveno posvetovanje o razvoju organizacijskih ved: Management in globalizacija. Založba Moderna organizacija , Portorož, pp. 756-765.

Škare, Marinko and Božina , Lovre (2001) Globalizacija i financijske institucije u Republici Hrvatskoj. In: Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama Europe. Fakultet ekonomije i turizma "Dr.Mijo Mirković" Pula, Pula, pp. 279-290.

Materijal konferencije ili radionice

Krtalić, Sandra (2001) Iskustva, problemi i mogućnosti u financiranju razvitka Županije istarske. In: Kakav regionalni razvitak treba Hrvatskoj, 23.-24.03.2001, Rijeka, Hrvatska.

Maurović, Ljiljana (2001) egal Harmonisation of Croatian Law with EU Combating Late Payment Regulations. In: Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia, 20.-21.04.2001., Lovran, Hrvatska.

Knjiga

Tenić, Asim and Šehanović, Jusuf (2001) Ekonomski informacijski sustavi. Ekonomski fakultet, Mostar. ISBN 9958-9469-3-9

Tenić, Asim and Šehanović, Jusuf and Kozić, Muharem (2001) Informatički praktikum. Univerzitet, Mostar.

Teza

Bušelić, Marija (2001) Mjere za poticanje zapošljavanja u Republici Hrvatskoj. Doktorska disertacija thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sat May 26 07:49:42 2018 CEST.