E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Pregled po vrsti

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Autori | Datum | No Grouping
Number of items: 33.

Afrić Rakitovac, Kristina and Šugar, Violeta and Bevanda, Vanja, eds. (2011) Conference Proceedings; The 5th International Scientific Conference "Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil". Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. M. Mirković", Pula. ISBN 978-953-7498-41-2

Božina , Lovre and Gonan Božac, Marli and Učkar, Dean, eds. (2012) Financije i menadžment u globalnoj ekonomiji. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković". ISBN 978-953-7498-57-3

Gonan Božac, Marli and Ribnikar, Ivan, eds. (2013) The Future of Economics: Between Rules and Discretion. Juraj Dobrila University of Pula.

Krtalić, Sandra and Kersan-Škabić, Ines, eds. (2007) International Conference Proceedings: Global Challenges for Competitiveness: Business and Government Perspective. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, OET “Dr. Mijo Mirković”, Pula, Pula.

Kersan-Škabić, Ines and Afrić Rakitovac, Kristina, eds. (2011) Klasteri i gospodarski potencijali Istarske županije. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Pula. ISBN 978-953-7498-40-5

Božina , Lovre and Gonan Božac, Marli and Krtalić, Sandra, eds. (2011) Toward Global Governance. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković".

Šehanović, Jusuf, ed. (1997) Znanstvenoistraživačka tema Seljačka obiteljska gospodarstva u Istri. 1:1. godina - 1996/1997. Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč. ISBN 953-97050-1-0

Božina Beroš, Marta (2008) Pravni aspekti monetarne suverenosti. Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,, Pula. ISBN 978-953-7498-17-7

Dujmović, Mauro and Petrinić, Ivica - prevoditelji (2008) Krbec, Denisa (2008.) Hrvatska sociologija: Razvoj i perspektive. Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb. ISBN 978-953-6552-63-4

Gonan Božac, Marli and Buble, Marin and Cingula, Marijan and Dujanić, Marčelo and Dulčić, Želimir and Galetić, Lovorka and Ljubić, Franjo and Pfeifer, Sanja and Tipurić, Darko (2005) Strateški menadžment. Sinergija, 2005, Zagreb.

Kersan-Škabić, Ines (2012) Ekonomija Europske unije. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Pula. ISBN 978-953-7498-52-8

Kostić-Bobanović, Moira (2005) Aborigini u australskoj književnosti. Sveučilište u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula. ISBN 953-7144-03-8

Kostić-Bobanović, Moira (2011) Business english in use. Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Pula. ISBN 978-953-7498-39-9

Kostić-Bobanović, Moira and Dujmović, Mauro (2010) A Handbook of English Grammar. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam ''Dr. Mijo Mirković'', Pula. ISBN 978-953-7498-29-0

Krbec, Denisa (2008) Hrvatska sociologija: razvoj i perspektive. Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb. ISBN 978-953-6552-63-4

Križman Pavlović, Danijela (2008) Marketing turističke destinacije. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Mikrorad, Pula. ISBN 978-953-7498-12-2

Krtalić, Sandra and Benazić, Manuel (2010) Financije u vrtlogu globalizacije. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; OET Dr. Mijo Mirković, Pula, Pula.

Krtalić, Sandra and Kersan-Škabić, Ines (2007) International conference: "Global Challenges for competitiveness: Business and government perspective". Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, OET Dr. Mijo Mirković Pula, Pula. ISBN 978-953-7498-03-0

Maurović, Ljiljana (2009) Bankarsko pravo ( Banking Law ). Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Mikrorad, d.o.o. Zagreb.

Maurović, Ljiljana (2009) Bankarsko pravo. sveuč. Jurja Dobrile u Puli.

Radovan, Mario (2009) In the Shadow of Time: Reflections on ephemerality, knowledge and imagination. Rijeka: Digital Point..

Radovan, Mario (2010) Računalne mreže (1). Rijeka: Digital Point.

Radovan, Mario (2007) Waiting for Hermes: Reflections on Information Technology and Society. Rijeka: Digital Point..

Radovan, Mario (2008) The Way of Power: Reflections on Technology, Nature and Society. Rijeka: Digital Point..

Sharma, Soumitra K. and Tomić, Daniel (2011) Mikroekonomska analiza tržišne moći i strateškog ponašanja poduzeća. Mikrorad, Pula. ISBN 978-953-7498-37-5

Sharma, Soumitra K. and Tomić, Daniel (2011) Mikroekonomska analiza tržišne moći i strateškog ponašanja poduzeća, ( Microeconomic analysis of market power and strategic behaviour of firms ). Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Mikrorad d.o.o.

Sharma, Soumitra K. and Škare, Marinko (2006) Essays in economic philosophy. Mikrorad d.o.o., Zagreb.

Tenić, Asim and Šehanović, Jusuf (2001) Ekonomski informacijski sustavi. Ekonomski fakultet, Mostar. ISBN 9958-9469-3-9

Tenić, Asim and Šehanović, Jusuf and Kozić, Muharem (2001) Informatički praktikum. Univerzitet, Mostar.

Zenzerović, Robert (2007) Računovodstveni informacijski sustavi. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. ISBN 978-953-7498-00-9

Šehanović, Jusuf and Hutinski, Željko and Žugaj, Miroslav (2002) Informatika za ekonomiste. Pula: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula. ISBN 956-96143-4-1

Žugaj, Miroslav and Šehanović, Jusuf and Cingula, Marijan (2004) Organizacija. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis . TIVA, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin. ISBN 953-6775-63-8

Žugaj, Miroslav and Šehanović, Jusuf and Cingula, Marijan (1999) Organizacija. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin. ISBN 953-6071-14-2

This list was generated on Thu Jun 21 13:59:34 2018 CEST.