E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Items where Division is "Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Autori | Tip objekta | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V
Number of items: 32.

B

Babun, Nina (2006) Monetarna politika i instrumenti monetarne politike u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Batelić, Greta (2006) Računovodstvo proračuna na primjeru doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Batelić, Marko (2006) Računovodstvo nekretnina, postrojenja i opreme. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Benčić, Dunja (2006) Fiskalna politika i dugoročni rast u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Brčić, Tanja (2006) Organizacija poslovne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću "Riviera holding" d.d. Poreč. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

D

Deronjić, Svjetlana (2006) Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske od 1993. do 2004. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Dorani, Roberta (2006) Teorija javnog izbora i njezina aktualnost. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

F

Frančula, Davor (2006) Bilanca plaćanja Republike Hrvatske od 1998. do 2005. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

G

Glavaš, Iva (2006) Primjena MRS-a 11 u "Uljanik" brodogradilištu. d.d., Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Glavaš, Lara (2006) Regionalna politika Europske unije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Grabrović, Johny (2006) Specifičnosti nagrađivanja u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na nagrađivanje u Arenaturist d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Grego, Đulijana (2006) Specifičnosti konsolidiranja financijskih izvješča "Istraturist grupe". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

H

Hreljak, Dalibor (2006) Organizacijske promjene u poduzeću "Plava laguna" d.d. Poreč. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

J

Jana, Velkavrh (2006) Obilježja zaposlenih u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

K

Kozlović, Lucija (2006) Poslovna spajanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

L

Lekaj, Adelita (2006) Konsolidacija financijskih izvještaja Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

M

Macura, Tihana (2006) Uloga financijskog sektora u financiranju realnog sektora s osvrtom na financijski sektor Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matika, Sandra (2006) Nezaposlenost, pokretljivost i obučavanje. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Melon, Ljubica (2006) Bankarstvo u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

O

Omanović, Jasmina (2006) Analiza uspjeha tranzicijskog procesa - primjer Slovenije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

P

Pavletić, Sanja (2006) Pregovori o ulasku Hrvatske u Europsku uniju s osvrtom na poglavlje poljoprivrede. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

R

Radolović, Lorna (2006) SME i gospodarski rast. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Raković, Katarina (2006) Strukturni aspekti hrvatskog izvoza i njihov utjecaj na konkurentnost izvoza. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Rendulić, Suzana (2006) Analiza troškova u malom poduzeću. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Rojnić, Daniela (2006) Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj s mogućim rješenjima. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

S

Smoljan, Livia (2006) Priroda konjukturnih ciklusa u hrvatskom gospodarstvu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Stražičić, Helena (2006) Determiniranje problema u pregovorima između Eurospke unije i Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

T

Turk, Mario (2006) Tržište rada Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

U

Ukotić, Aljoša (2006) Istraživanje međuovisnosti gospodarskog rasta, nezaposlenosti i inflacije na primjeru hrvatskog gospodarstva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Učkar, Dragan (2006) Organizacijska struktura poduzeća "Uljanik d.d.". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

V

Vitasović, Kristina (2006) Strategije gospodarskog razvoja Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vitelić, Anita (2006) Uloga direktnih stranih investicija na gospodarstvo Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

This list was generated on Thu Jun 21 13:52:08 2018 CEST.