E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Items where Division is "Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Autori | Tip objekta | No Grouping
Jump to: B | C | D | G | J | K | L | M | N | P | R | S | V | Z | Š
Number of items: 45.

B

Benažić, Tihana (2009) Marketing kulturnih događaja namijenjenih turističkom tržištu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Benčić, Sanja (2009) FINA- Partner privatnom i javnom sektoru. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Biletić, Elvis (2009) Globalizacija i multinacionalne kompanije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Biletić, Tanja (2009) Analiza tržišta nabave prehrambenih proizvoda. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bilić, Deana (2009) Proces marketinga i marketinški plan u poduzeću Brijuni. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bodiroža, Vesna (2009) Upravljanje odnosima i izgradnja lojalnosti korisnika. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Brkarić, Karla (2009) Troškovi programa socijalne politike u proračunu grada Labina u razdoblju od 2000. do 2007. godine. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bunić, Marisela (2009) Logistika prodaje i distribucije na primjeru poduzeća "Podravka" d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

C

Cimbola, Natalija (2009) Uloga vanjskih čimbenika u oblikovanju organizacije poduzeća iz prehrambene industrije. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

D

Dolenec, Maja (2009) INCOTERMS - Teorija i praktična primjena. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Dolenec, Sanja (2009) Suvremene tendencije u logistici. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

G

Gaberšek, Štefica (2009) Održivi urbani turizam: marketinška perspektiva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Glavina, Sendi (2009) Značaj obrazovanja za konkurentnost gospodarstva. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Grebenar, Anja (2009) Tehnološki zasnovani načini isporuke usluge u bankarstvu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Grubor, Karmen (2009) Event marketing na području Istarske Županije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

J

Jakopec, Iva (2009) Politika komuniciranja turističkih destinacija s tržištem. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Januš, Sanja (2009) Uloga ljudskog čimbenika u stvaranju i isporuci usluge. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

K

Kepe, Mihaela (2009) Nezaposlenost s osvrtom na Republiku Hrvatsku. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kercan, Jelena (2009) Računovodstvena profesija u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kolar, Zorica (2009) Analiza tržišta Horeca u regiji Istra. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kostelac, Maja (2009) Kriteriji odabira prodajnog mjesta na primjeru prodavaonice prehrambenih proizvoda. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kostrevec, Nataša (2009) Motivacija kao bitan čimbenik uspješnosti poslovanja u poduzeću. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kozjak, Ivana (2009) Obilježja vanjskotrgovinske razmjene Hrvatskog gospodarstva. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Krajcar, Dolores (2009) Marketing sponzorstva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

L

Lijić, Ivana (2009) Logistika nabave u poduzeću "Aquaestil plus" d.o.o. Našice. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

M

Maglica Bajić, Urška (2009) Proizvodni kapaciteti pržione Lasago. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Marček, Sanja (2009) Razvoj investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj i njihova budućnost. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Maslovar, Iva (2009) Plaće u Croatia osiguranju d.d. podružnici Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matohanca, Ivana (2009) Ugovor o licenci u međunarodnim poslovnim odnosima. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Mezulić, Dalibor (2009) Prirodni resursi i njihov utjecaj na gospodarski rast. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

N

Novak, Manuela (2009) Interkulturna komunikacija i marketing. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

P

Petrović, Hrvoje (2009) Isporuka bankarskih usluga putem elektroničkih sustava. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Popović, Petra (2009) Obilježja marketinškog miksa bankarske usluge. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Prelec, Olja (2009) Uloga kvalitete u međunarodnom marketingu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

R

Rojnić, Barbara (2009) Obilježja i izvor komunikacijskih poruka prema korisnicima u uslugama. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

S

Serajlić, Maja (2009) Analiza utjecaja situacijskih čimbenika u procesu kupnje. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Stevanović, Sandra (2009) Primjena marketinga u HP - Hrvatskoj Pošti d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

V

Vaš, Eleonora Kotiga (2009) Stabilizacijska politika Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vukeljić, Marina (2009) Funkcija investicija i investicije u Hrvatskoj u razdoblju od 1998. do 2007. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vuković, Jana (2009) Etički marketing. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vulin, Vaso (2009) Uslužni marketing u funkciji lojalnosti korisnika. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Z

Zidar, Vera (2009) Upravljanje kvalitetom u hotelu Sol Garden Istra. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Zlopaša, Helena (2009) Obrazovanje i konkurentnost. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Š

Štajner, Neven (2009) Politika zaštite okoliša s osvrtom na Coca-Cola HBC d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Štifanić, Karolina (2009) Obilježja i mogućnosti primjene drušvenog marketinga. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

This list was generated on Tue Jan 18 07:58:25 2022 CET.