E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Items where Division is "Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Autori | Tip objekta | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | J | K | M | P | S | V | Ć | Č | Š | Ž
Number of items: 51.

A

Angermiler, Vanja (2009) Osobna potrošnja u Republici Hrvatskoj od 1998. do 2007. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

B

Barbaro, Dino (2009) Monetarna politika i devizni tečaj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Beletić, Loreta (2009) Financijski najam: Istra-Promet d.o.o. Umag. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Belušić, Barbara (2009) Obilježja demografske slike Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Berač, Mirjana (2009) Konsolidiranje financijskih izvješća "Istraturist Grupe" Umag. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bilić, Deana (2009) Proces marketinga i marketinški plan u poduzeću Brijuni. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Brunjak, Ana (2009) Mobilnost studenata u okviru programa Erasmus i Ceepus. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Brćić, Ingrid (2009) Organizacijska struktura u poduzeću "Plava Laguna" d.d. Poreć. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Brčić, Dubravka (2009) Revizija i etika. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bubić Kos, Tina (2009) Revizija financijskih izvještaja Društva RABAC, d.d. Rabac. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Butković, Maja (2009) Zaštita mora i morskog okoliša fiskalnim instrumentima. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

C

Carević, Darko (2009) Uloga države u raspodjeli dohotka i socijalnoj pravednosti. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Celija, Dinka (2009) Valutna struktura u bilancama banaka u Republici Hrvatskoj i njen utjecaj na politiku banaka. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Celija, Natali (2009) Poslovno planiranje u poduzeću. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

D

Damijanić, Tihana (2009) Odnos između BDP-a, inflacije i nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Devović, Jasmina (2009) Specifičnost sustava nagrađivanja u društvima Grupe Uljanik. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Divković Božac, Ivana (2009) Kako i zašto država intervenira u gospodarstvo. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Drandić, Suzana (2009) Oporezivanje dohotka. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Dubinović, Melisa (2009) Visokoškolsko obrazovanje i potražnja za radom. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Dužman, Tina (2009) HNB: Uloga i utjecaj na monetarnu politiku u RH. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

F

Festić, Igor (2009) Fiskalni sustav Kanade. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

G

Glavaš, Doris (2009) Gospodarske krize u 20. stoljeću s posebnim osvrtom na aktualnu krizu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

J

Jelenaca, Ivo (2009) Inflacija. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

K

Kelebuda, Mauro (2009) Javno - privatno partnerstvo: o čemu je riječ? Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kevrić, Dragan (2009) Uloga i značaj kreditno depozitnih institucija na financijskom tržištu Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kolačević, Loren (2009) Mjenica u hrvatskom pravu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kolić, Korana (2009) Izvori financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Krajcer, Ana (2009) Globalne migracije i useljeničke politike. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

M

Major, Aleksandar (2009) Uloga i značaj vojnih rashoda u vrtlogu globaliziranog svijeta. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Marić, Tina (2009) Komparativni odnos aktivne politike zapošljavanja Republike Hrvatske i Europske Unije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matijaš, Andrea (2009) Nezaposlenost u EU. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matika, Danijel (2009) Strateško marketinško planiranje. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Mihaljević, Andrea (2009) Uvođenje eura i nove zemlje članice. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

P

Palko, Nina (2009) Upravljanje ljudskim resursima u poreznoj upravi. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Paronić, Patrik (2009) Poslovne banke i inozemni dug Republike Hrvatske. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Peruško, Ivana (2009) Zakon o radu i mogućnosti zapošljavanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Pulić, Marijan (2009) Zaduženost Republike Hrvatske. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

S

Salihbašić, Maja (2009) Upravljnje likvidnim sredstvima i solventnošću. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Savić, Irena (2009) Uloga Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj u financiranju zemalja u tranziciji, s osvrtom na Republiku Hrvatsku. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Suhanji, Dajana (2009) Instrumenti monetarne politike u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

V

Valić Vale, Martin (2009) Mogućnost primjene modela vrednovanja dionica u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vežnaver, Sabrina (2009) Računovodstveni informacijski podsustav (modul) zaliha trgovačke robe u društvu "Vemil" d.o.o. Zagreb. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vitasović, Rafaela (2009) Metodologija revizije u trgovačkom društvu ABC d.o.o. Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ć

Ćapara, Igor (2009) Oporezivanje kapitalnih dobitaka. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ćus, Lea (2009) Upravljanje potraživanjima. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Č

Čekić, Boris (2009) Javna potrošnja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1994. do 2007. godine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Čolić Ivošević, Sonja (2009) Problem nezaposlenosti s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Š

Šribar, Dijana (2009) Rani začeci i povijesni razvoj revizije u svijetu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ž

Žagrić, Helena (2009) Transmisijski sustav u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Žagrić, Patricija (2009) Istraživanje razlika u organizaciji profitnih i neprofitnih poslovnih subjekata. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Žudih, Fumica (2009) Analiza poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

This list was generated on Mon Jan 17 21:55:17 2022 CET.