E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Items where Division is "Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Autori | Tip objekta | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z | Š | Ž
Number of items: 57.

A

Ajster, Sanja (2009) Poslovna analiza djelatnosti stomatologa u privatnoj praksi. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

B

Babić, Bojana (2009) Istraživanje njemačkog emitivnog tržišta. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Basara, Zoran (2009) Uloga ICT u poslovanju organizacije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Belas, Ivana (2009) Politika zaštite okoliša u trgovačkom društvu Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Beljan, Nataša (2009) Starenje stanovništva i financiranje mirovina u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Benažić, Tihana (2009) Marketing kulturnih događaja namijenjenih turističkom tržištu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bileta, Ana (2009) Upravljanje rizicima u poslovnim bankama. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Blašković, Marinela (2009) Turizam događaja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Božić, Mladen (2009) Neslužbeno gospodarstvo i osvrt na rad na crno u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bubić Kos, Tina (2009) Revizija financijskih izvještaja Društva RABAC, d.d. Rabac. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

C

Ciceran, Gordana (2009) Urbani turizam. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

D

Diminić, Tanja (2009) Kamping turizam. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Drlje, Sania (2009) Sigurnost istarskog turizma. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Dukić, Josip (2009) Investicije u turističku infrastrukturu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

F

Filipin, Inja (2009) Politika zaštite okoliša na primjeru Dukat d.d. Zagreb. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Floričić, Doris (2009) Turistički značaj i mogućnosti razvoja Pićna i Gračišća. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Funčić, Marijana (2009) Limitirajući čimbenici razvoja turističkih agencija u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

G

Grbčić, Tomica (2009) Računovodstveni obuhvat obveza u trgovačkom društvu Nexus Adriatica d.o.o. Labin. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

H

Harauzek, Katarina (2009) Marketinška koncepcija kao poslovna filozofija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Hrženjak, Mateja (2009) Turoperatori specijalisti za Hrvatsku. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

J

Jakopec, Iva (2009) Politika komuniciranja turističkih destinacija s tržištem. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Janjatović, Vladimir (2009) Međunarodni marketing Plave Lagune. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

K

Karlović, Rozana (2009) Razvojna politika turističke agencije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Klarić, Sara (2009) Ambijentalnost i izvornost u funkciji ruralnog turizma Istre. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kolić, Ivanka (2009) Strategija diferencijacije proizvoda na primjeru vodećih Hrvatskih proizvođaća vode. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kos Polomčić, Vjekoslava (2009) Prednosti i posljedice globalizacije u Republici Hrvatskoj i usporedba sa zemljama u tranziciji. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kramar, Natali (2009) Politika zaštite okoliša u trgovačkom društvu „Rabac” d.d. Rabac. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Križanac, Elizabeta (2009) Svjetski emitivni i receptivni prostori. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

L

Ljubić, Natalija (2009) Zaštita turističkih potrošaća. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Lončarić, Albert (2009) Marketinške aktivnosti u funkciji održivog razvoja turizma. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Lovrenčić, Emi (2009) Međuovisnost turizma i ekonomskog rasta. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

M

Mamilović, Lorena (2009) Porezi u turizmu i njihov utjecaj na gospodarstvo Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Marić, Tanja (2009) Vjetar kao obnovljivi izvor električne energije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Miletić, Katja (2009) Položaj malih zemalja u Europskoj Uniji. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Miloš, Anita (2009) Uloga genetski modificirane hrane u suvremenom gospodarstvu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

O

Obradović, Andrea (2009) Kružna putovanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

P

Petrović, Alenka (2009) Direktna strana ulaganja u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Petrušić, Darinka (2009) Utjecaj klimatskih promjena na turizam. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

R

Radman, Petar (2009) Javne naknade u Republici Hrvatskoj sa posebnim osvrtom na naknade u Općini Medulin. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Rajko, Zdravko (2009) Uloga i značaj turizma u gospodarsvu Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ricchiuto, Oriano (2009) Razvojna politika kao dio poslovne politike poduzeća na primjeru ˝Puljanke˝ d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ristić, Blanka (2009) Prodajno osoblje u uslužnim susretima na primjeru VIPNET d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

S

Smoljo, Darko (2009) Uloga informacijskog sustava u hoteljerstvu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Sošić, Bojan (2009) Prezentacija i plasman fakultativnih usluga u turizmu: primjer turističke agencije Atlas d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Stevanović, Sandra (2009) Primjena marketinga u HP - Hrvatskoj Pošti d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

T

Taljat, Katja (2009) Organizacijski konflikti i način njihova rješavanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Taškovska, Bojana (2009) Implementacija društveno odgovornog poslovanja u gospodarstvu - primjer: Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Turković, Davor (2009) Multidestinacijska potražnja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Turković, Martina (2009) Organizacija marketinga u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

V

Veselica, Rozana (2009) Matrice strategijskoga položaja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Z

Zankola, Martina (2009) Elementi politike zaštite okoliša trgovačkog društva SIPRO d.o.o. Umag. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Zidar, Vera (2009) Upravljanje kvalitetom u hotelu Sol Garden Istra. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Š

Šimunić, Katarina (2009) Zapošljavanje u turizmu u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Šimunović, Sanja (2009) Računovodstveni obuhvat deviznog poslovanja u banci X. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Šistov, Danijela (2009) Konkurentska pozicija hrvatskog hotelijerstva. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Škopac, Ester (2009) Primjena MSFI u društvu Rabac d.d., Rabac. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ž

Žgomba, Sandra (2009) Promidžbene aktivnosti turoperatora - Generalturist d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

This list was generated on Tue Jan 18 09:27:30 2022 CET.