E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Items where Division is "Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Autori | Tip objekta | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Č | Š | Ž
Number of items: 49.

A

Abramović, Tanja (2010) Marketing u funkciji očuvanja okoliša. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

B

Banković, Stanislav (2010) Krediti i gospodarska aktivnost. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Barbić, Laura (2010) Suradnja zemalja Jugoistočne Europe. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Baškera, Eni (2010) Razvojna politika u poduzeću. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bevanda, Natja (2010) Mogućnosti i perspektive razvoja industrijskog turizma Istre. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Biberić, Sanja (2010) Specifičnosti odvijanja procesa veletrgovine turističkim dobrima. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Božinović, Ivona (2010) Uloga odnosa s javnošću u promociji hotelijerskih poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bumbak, Martina (2010) Atraktivnost i autentičnost turističke destinacije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

D

Dinčir, Renata (2010) Utjecaj visoke tehnologije na organizaciju na primjeru poduzeća "Maistra d.d.". Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Drandić, Kristina (2010) Kulturni turizam kao oblik selektivnog turizma. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

F

Fraccaro, Isada (2010) Konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

G

Grabrović, Iva (2010) Selektivni oblici turizma na rijekama. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Grgorović, Gloria (2010) Kulturni turizam i europski gradovi kulture. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Gulić, Nataša (2010) Alokacija vremena u kućanstvu- Beckerov model ponude rada. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

I

Ivančić, Moris (2010) Utjecaj određenih čimbenika glavnih emitivnih zemalja na turističke dolaske i noćenja unutar Istarske županije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

J

Jakić, Mario (2010) Primjena robota u suvremenom poslovanju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Jugovac, Branka (2010) Razvojna dostignuća revizije u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

K

Knežević, Melania (2010) Turoperatori specijalisti i analiza utjecaja na turistička kretanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kurtović, Ana (2010) Zeleni marketing kao aspekt društveno odgovornog marketinga. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

L

Lesjak, Monika (2010) Uloga prerađivačke industrije u suvremenom gospodarstvu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Liović, Martina (2010) Uloga marketinga u održivom razvoju nautičkog turizma u RH. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

M

Marić, Davor (2010) Kriza u RH kao rezultat krize u svijetu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matijević, Dragana (2010) Razvojna politika poduzeća na primjeru poduzeća ''Mon Perin d.o.o.''. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matić, Loredana (2010) Obvezne pričuve i količina novca u optjecaju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matošević, Nikoleta (2010) Revizija poslovanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Modrušan, Silvano (2010) Pozicioniranje konkurentnosti kamping turizma Istre u mediteranskom okruženju. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

O

Ortolio, Ana (2010) Trendovi makrookruženja i njihov utjecaj na marketing poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

P

Paris, Ivana (2010) Održivi razvoj gradova. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Perkov Svilan, Marina (2010) Marketinška komunikacija na primjeru turoperatora Uniline. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Peruško, Ines (2010) Obračun i isplata drugog dohotka na primjeru poduzeća Conis d.o.o. i TV Nova d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Peršić, Iva (2010) Korištenje radnog vremena. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Peteh, Dragana (2010) Pozicioniranje Hrvatske turističke ponude na turističkom tržištu mediterana. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Pifar, Petra (2010) Učinci rata na okoliš. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Poropat, Leonard (2010) Marketing u emitiranju televizijskog programa s osvrtom na rad lokalne TV postaje- TV NOVA. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

R

Radulović, Silvija (2010) Upravljanje marketingom u maloprodaji na primjeru Lesnine d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

S

Smriko, Damir (2010) Migracije i razvoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Soldatić, Dean (2010) Utjecaj globalizacije na siromaštvo. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Starčić, Dragana (2010) Galerije i muzeji u funkciji poboljšanja kvalitete turističke ponude. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

T

Tadić, Marina (2010) Proces planiranja u hotelijerskom poduzeću Arenaturist d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Tomišić, Atilio (2010) Materijalna zaštita nezaposlenih. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

U

Udovičić, Ester (2010) Razvoj turizma na području općine Bale. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

V

Vranić, Tanja (2010) Organizacija marketinškog menadžmenta u nautičkom turizmu Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vrhovac, Marija (2010) Marketinške komunikacije novo izgrađenih stanova na tržištu nekretnina. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Č

Čuić, Petar (2010) Makroekonomski učinci investicijske potrošnje u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Š

Šain, Sanja (2010) Povijesni razvoj poljoprivrede i njezinih grana. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Širol, Marijana (2010) Oblici turizma Istre. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Škunca, Patricija (2010) Ugovor o alotmanu u Hrvatskom pravu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Štraleger, Andrea (2010) Lovni turizam u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ž

Žeravica, Danijela (2010) Uloga hostela u omladinskom turizmu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

This list was generated on Tue Jan 18 08:36:43 2022 CET.