E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Items where Division is "Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Autori | Tip objekta | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Đ | Š | Ž
Number of items: 178.

Faraguna, Kristina (2013) Rizici u bankarstvu i financijska stabilnost u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

A

Ajazi, Edisa (2013) Održivi turizam na primjeru Labinštine. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Antić, Spomenka (2013) Uloga interne revizije u procesu upravljanja rizicima na primjeru trgovačkog društva HEP d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

B

Babić, Nikolina (2013) Interni marketing i organizacijska kultura. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Balder, Ivana (2013) Pravedna trgovina (fair trade) i hrvatsko gospodarstvo. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Balja, Mateja (2013) Društvene mreže. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Balta, Josip (2013) Turizam i biološka raznolikost. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Banek, Ivana (2013) Proizvodnost rada. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Banko, Ines (2013) Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog trgovačkog društva - Ericsson Nikola Tesla. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Barbić, Korado (2013) Nevidljivi izvoz Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Baćac, Elena (2013) Perspektive razvoja Europske politike susjedstva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bedrina, Daniel (2013) Utjecaj osobnih, društvenih i psiholoških čimbenika na ponašanje potrošača. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Begić, Edin (2013) Računovodstvene informacije u upravljanju rizicima u uvjetima opće nestabilnosti. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Belas, Dragana (2013) Uloga niskotarifnih zračnih kompanija u turizmu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Belušić, Lara (2013) Interni marketing u turističkoj tvrtci Maistra d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Benčić, Marko (2013) Ekonomski aspekt digitalizacije multimedijskog sadržaja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Berne, Mihael (2013) Računovodstveno praćenje poreza na dodanu vrijednost na primjeru društva "Beta" d.o.o. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bećić, Dijana (2013) Pojavnost usluge u izvršenju uslužnih susreta. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Biloslav Nežić, Mikaela (2013) Uloga destinacije u promociji turističkog proizvoda na primjeru Lagune Novigrad d.d. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bičić, Sanja (2013) Multilateralna liberalizacija vanjske trgovine. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Blašković, Sandra (2013) Obračun i raspodjela rezultata poslovanja u djelatnosti trgovine na primjerima "Puljanka d.d." i "Antaris d.o.o.". Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Blažević, Sanja (2013) Is employment decreasing due to minimum wage increase? Ekonomska istraživanja (1). pp. 69-100. ISSN 1331-677X

Bogunović, Boris (2013) Zadruge: od tradicije do suvremenosti. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bozoklu, Seref (2013) Money, income and causality: an examination for the Turkish economy. Ekonomska istraživanja (1). pp. 171-182. ISSN 1331-677X

Bošković, Kristijan (2013) Objektno orijentirano programiranje u C++ programskom jeziku. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Božac, Ivana (2013) Društvene promjene i selektivni turizam. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Božac, Patrik (2013) Organizacija logističkih aktivnosti u nabavi poduzeća "Duran d.d. Pula". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Božac, Tanja (2013) Srednjovjekovni kašteli Lupoglava, Boljuna i Vranje kao turistička atrakcija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Brajković, Irvin (2013) Novi modeli elektroničkog poslovanja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Brežnjak, Dina (2013) Analiza inflacije, nezaposlenosti i BDP-a u odabranim tranzicijskim zemljama. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Budić, Ivan (2013) Funkcije i značaj hipotekarnog tržišta. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Bulian, Luka (2013) Društveno-marketinška strategija Arheološkog muzeja Istre. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Buždon, Iva (2013) Položaj žene u svijetu rada. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

C

Cenkovčan, Mihaela (2013) Utjecaj prirodnih katastrofa na turističku potražnju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Cukon, Aleksandra (2013) Vrste organizacija za upravljanje turističkom destinacijom i njihove zadaće. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Cvitković, Željko (2013) Kvaliteta usluge. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Cvjetković, Danijela (2013) Uloga ljekovitog bilja u suvremenoj medicini. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

D

Delcaro, Raffaele (2013) Razvoj sustava za upravljanje učinkovitošću visokoškolske institucije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Deranja, Bojana (2013) EU fondovi u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Devčić, Sanja (2013) Oblikovanje fizičkog okruženja u dječjem vrtiću "Vjeverica". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Diković Božac, Ivana (2013) Upravljanje javnim dugom: inter Scyllam et Charybdim. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Doz , Valentina (2013) Poticanje razvoj održivog turizma u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Drobac, Dragan (2013) Međuovisnost financijskog sustava i gospodarskog rasta. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Dubroja, Dejana (2013) Održivo gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

F

Fakin, Sandra (2013) Utjecaj obitelji na ponašanje kupaca. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Faustino, Horacio C. and Peixoto, Joao (2013) Immigration - trade links: evidence from Portugal. Ekonomska istraživanja (1). pp. 155-170. ISSN 1331-677X

Filipović, Ružica (2013) Siromaštvo u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Filipović, Vladimir (2013) Turizam događaja u malim sredinama. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Frančula, Ana (2013) Personalizacija (prilagođavanje) elemenata marketinškog miksa primjenom internet marketinga. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

G

Galović , Jasna (2013) Značaj CEFTA-e za hrvatsko gospodarstvo. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Golja, Vesna (2013) Obilježja tržišta rada u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Grgurić, Helena (2013) Održivi razvoj turističke destinacije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

H

Hakan Altintas, Murat and Bahar Kurtulmusoglu, Feride and Kaufmann, Hans Ruediger and Harcar, Talha and Gundogan, Neriman (2013) The development and validation of a consumer cosmoplitanism scale: the polar opposite of xenophobic attitudes. Ekonomska istraživanja (1). pp. 137-154. ISSN 1331-677X

Horvat, Karolina (2013) Upravljanje lokalnim razvojem. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Hrga , Ingrid (2013) Primjer izrade prototipa web sjedišta. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

I

Ibrulj, Sara (2013) Utjecaj glazbe na ponašanje kupaca. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Insel, Aysu and Kayikci, Fazil (2013) Determinants of the current account balance in Turkey: an ARDL approach. Ekonomska istraživanja (1). pp. 1-16. ISSN 1331-677X

Ivančić, Lea (2013) Društveno odgovorno poslovanje na primjeru trgovačkog društva CEMEX Hrvatska d.d. Kaštel Sućurac. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ivančić, Magda (2013) Korporativna strategija - preskriptivni pristup u praksi. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

J

Janko, Nina (2013) Vodstvo i vođenje u poduzeću. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Janković, Tonka (2013) Prometna infrastruktura u turizmu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Jokić, Jelena (2013) Odnos prema radnicima. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Joksić, Andrea (2013) Mala i srednja poduzeća u gospodarstvu Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Jović, Katja (2013) Revizija obveza na primjeru trgovačkog društva"Alfa". Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Juranović, Kristina (2013) Stil života i njegov utjecaj na kupovinu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Juranović, Vanessa (2013) Funkcija marketinškog informacijskog sustava u poslovanju putničkih agencija i turoperatora. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Jurčević, Branka and Mihelja Žaja, Maja (2013) Banks and insurance companies efficiency indicators in the period of financial crisis: the case of the Republic of Croatia. Ekonomska istraživanja (1). pp. 203-224. ISSN 1331-677X

K

Kacun, Neven (2013) Kontekstualno oglašavanje. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kalamujić, Naida (2013) Proces donošenja odluke o kupovini. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Karabašić, Damir (2013) Upravljanje marketingom u bankarstvu i bankarskim uslugama. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kirić, Mateja (2013) Stambena problematika kod mladih ljudi. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kičinja, Eli (2013) Od pronalaska kakaovca do globalne industrije čokolade. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Knapić, Ivona (2013) Organizacija računovodstva pri poslovnom subjektu IKFON d.o.o. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kocijan, Silvija (2013) Osnovna obilježja računovodstva neprofitnih organizacija na primjeru Međimurske zaklade solidarnosti "Katruža". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kolić, Martina (2013) Kartiranje naselja smeđih algi roda Cystoseira u rovinjskom priobalju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kos, Ani (2013) Utjecaj i implementacija e-marketinga u bankarstvu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kostović, Tomislav (2013) Zaštita privatnosti u elektroničkoj trgovini. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kovačević, Doris (2013) Komunikacijski miks u kamenoklesarskom obrtu "Boris Smolić". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kovačević, Nikola (2013) Posebni oblici turizma u hrvatskom i usporednom pravu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Košara, Ivan (2013) Poduzetnički poduhvat i globalizacija na primjeru hrvatskih brodogradilišta. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Kožul, Megi (2013) Tradicijska odjeća Istre - dio stalnog postava Etnografskog muzeja Istre. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Krahulec, Sanja (2013) Porezni sustav Slovenije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Krakar, Dragana (2013) Analiza turističke potražnje Hrvatske. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Krizmanić, Maria-Margarita (2013) Sinjska alka i nematerijalna kulturna baština u svrhu implementacije u turističke svrhe. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Križman Pavlović, Danijela and Ružić, Erik (2013) Negotiation and sources of negotiation power: their role and importance in the exchange process in the corporate banking market. Ekonomska istraživanja (1). pp. 115-138. ISSN 1331-677X

Krvopić, Marko (2013) Uloga smjernica ekonomske i fiskalne politike u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

L

Laginja, Kristina (2013) Značaj gastro manifestacija u turističkoj promidžbi Istre. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Lajić, Ana (2013) Financijski izvještaji na primjeru društva "Vodovod" d.o.o. Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Legović, Silvija (2013) Primjena elemenata neverbalne komunikacije u turizmu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Leković, Božidar and Ivanišević, Andrea and Marić, Branislav and Demko Rihter, Jelena (2013) Assessment of the most significant impacts of environment on the changes in company cost structure. Ekonomska istraživanja (1). pp. 225-242. ISSN 1331-677X

Lijović, Tihana (2013) Društveno odgovorno poslovanje u javnom sektoru. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Lukšić, Eni (2013) Pokazatelji poslovanja hrvatskih kreditnih institucija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Lutman Poropat, Sanda (2013) Upravljanje kvalitetom u sustavu socijalne skrbi. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

M

Macuka, Nea (2013) Primjena teorija motivacije u hotelijerstvu - teorija trostupanjske hijerarhije i Minerova teorija motivacije uloga. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Malić, Martina (2013) Etička pitanja nezdrave hrane u marketingu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Marić, Samanta (2013) Kamatne stope Hrvatske narodne banke. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Marković, Alex (2013) Utjecaj marke na donošenje odluka o kupovini. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Martinčić, Barbara (2013) Politike određivanja cijena u maloprodajnom lancu Wal-Mart. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Marukić, Ana (2013) Poslovna izvrsnost kao suvremeni sustav mjerenja performansi poslovanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matijaš, Alenka (2013) Primijenjena tehnologija u hrvatskim poduzećima. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matić, Loredana (2013) Razlike u plaćama u svijetu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matković, Sara (2013) Izravna inozemna ulaganja u zemlje jugoistočne Europe. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Matošević, Suzana (2013) "Kritični uslužni susreti". Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Medaković, Monika (2013) Bitnije turističke usluge. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Medančić, Sanja (2013) Utjecaj uslužnog kontakta na stvaranje zadovoljstva korisnika. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Mejak , David (2013) Razvoj ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Mikac, Martina (2013) Istraživanje, spoznaja i vrednovanje poduzetničke ideje. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Milanković, Aleksandra (2013) Ponašanje poslovnih organizacija u kupnji. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Mileusnić, Marin (2013) Revizija potraživanja od kupaca na primjeru društva Arenaturist d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Mirković, Maja (2013) Etika u reklamiranju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Mitrović , Milan (2013) Industrijska proizvodnja i urbanizacija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Mohorović, Matija (2013) Uloga marketinga u kvalitativnom razvoju suvremenog restoraterstva. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Morić, Robert-Lorenzo (2013) Proces metropolitanizacije u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

N

Nikolić, Jelena (2013) Sustavi financiranja visokog obrazovanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Novak, Magdalena (2013) Planiranje u turizmu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

O

Orbanić, Martina (2013) Kapital u zemljama u razvoju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Orehovec, Denis (2013) Izum, inovacija, Start-up. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Oršulić, Ivana (2013) Socijalno poduzetništvo. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

P

Pavat, Martina (2013) Uloga cjeloživotnog obrazovanja u suvremenom društvu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Pervan , Maja and Mlikota, Monika (2013) What determines the profitability of companies: case of Croatian food and beverage industry. Ekonomska istraživanja (1). pp. 277-286. ISSN 1331-677X

Pibernik, Marko (2013) Franšiza kao oblik prodaje. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Pines, Mario (2013) Banking industry in the global market: foregrounds of an everlasting evolution. Ekonomska istraživanja (1). pp. 257-276. ISSN 1331-677X

Piragić, Jasmina (2013) Računovodstveni informacijski podsustav nabave kao dio cjelokupnog računovodstvenog informacijskog sustava poduzeća "NOVALIS" d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Popescu, Raluca Georgiana (2013) The regional location decision of foreign direct investments in Romania. Ekonomska istraživanja (1). pp. 33-48. ISSN 1331-677X

Požega, Samanta (2013) Inkluzivna poduzeća - novi korak u ekonomskom rastu i razvoju. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Pranjić, Irena (2013) Analiza troškova trgovačkog društva "SLAVONIJA DI d.o.o.". Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Punčec, Lea (2013) Uloga društvenih medija u suvremenom turizmu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Q

Qichun, Zhang and Xuebing, Tang (2013) Dynamic evaluation and determinants of China´s inter-regional equalization of basic public services. Ekonomska istraživanja (1). pp. 49-68. ISSN 1331-677X

R

Radeka, Tanja (2013) Poduzetničko okruženje i njegov utjecaj na poslovanje Ribarske zadruge Lanterna. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Radin, Dajana (2013) Razvoj kreditinih institucija u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Radolović, Zlatko (2013) Analiza čimbenika gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Revelante, Doris (2013) Geografska obilježja atrakcijske osnove Andaluzije. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ribarić, Luka (2013) Osjetljivost komercijalnih vrsta školjkaša na prisutnost pesticida u morskoj vodi. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Rušnjak, Petra (2013) Poslovanje turističkih agencija u ruralnom turizmu Istre. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ružić, Aleksandra (2013) Komunikacija potrošača u aktualnom okruženju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

S

Setnik, Nikola (2013) Poduzetnički poduhvat i globalizacija. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Shahbaz, Muhammad and Hooi Lean, Hooi and Kalim, Rukhsana (2013) The impact of foreign direct investment on stock market development: evidence from Pakistan. Ekonomska istraživanja (1). pp. 17-32. ISSN 1331-677X

Sharma, Soumitra K. (2013) Making of the social world: a retrospect. Ekonomska istraživanja (1). pp. 243-256. ISSN 1331-677X

Skorić, Branka (2013) Pravo svjetske turističke organizacije (UNWTO). Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Slavulj, Marija (2013) Analiza tržišnih struktura industrijskog i uslužnog sektora u RH. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Sloković, Danijela (2013) Zaštita na radu na primjeru Zračne luke Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Sošić, Vana (2013) Uloga posrednika u razvoju hrvatskog turizma. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Spremić, Mario and Bajgorić, Nijaz and Turulja, Lejla (2013) Implementation of IT governance standards and business continuity management in transition economies: the case of banking sector in Croatia and Bosnia-Herzegovina. Ekonomska istraživanja (1). pp. 183-202. ISSN 1331-677X

Stepčić, Sara (2013) Marketinško planiranje na primjeru poduzeća Holcim Hrvatska d.o.o. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Stihović, Vedran (2013) Tehnike oporavka baze podataka. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Stoiljković, Iva (2013) Neuobičajena oceanografska svojstva u sjevernom Jadranu tijekom 2009. godine. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

T

Teković, Harold (2013) Informatizacija hotelskih poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Terlević, Tanja (2013) Volonteri u neprofitnim organizacijama. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Todorić, Ivan (2013) Investiranje u Republici Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Toker, Didem and Tozan, Hakan and Vayvay, Ozalp (2013) A decision model for pharmaceutical marketing and a case study in Turkey. Ekonomska istraživanja (1). pp. 101-114. ISSN 1331-677X

Tomašić, Branka (2013) Obilježja kamping turizma Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Tomašić, Sanja (2013) Marketinška komunikacija i proces prerade informacija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Tubić, Mirena (2013) Učinak financijske krize na poslovanje financijskih institucija. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

V

Verbanac, Sanja (2013) Uloga osoblja u marketingu uslužnih organizacija na primjeru Mercator-H d.o.o. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vinko, Marko (2013) Upravljanje organizacijskim promjenama proizvoda i usluga. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vivod, Amanda (2013) Antropogeni uzročnici onečišćenja okoliša. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Vranić, Dalibor (2013) Internet bankarstvo. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Z

Zalihić Kokot, Karmen (2013) Marketinški plan - rezultat procesa planiranja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Zidarić, Valna (2013) Poduzetništvo žena - uloga udruga u poticanju žena poduzetnica. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Zovko, Barbara (2013) Turizam i kultura putovanja u socijalističkoj Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ć

Ćaćić, Igor (2013) Utjecaj globalne ekonomske krize na svjetsku trgovinu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ćosić, Milena (2013) Uloga eksternog revizora u procesu osiguranja kvalitete financijskog izvještavanja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Č

Čatić, Irena (2013) Razvoj pisma na području Egipta. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Čudić, Jelena (2013) Odgovornost i nezavisnost središnjih banaka - usporedni prikaz Europske središnje banke, Sustava federalnih rezervi i Banke Japana. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Đ

Đurđević, Suzana (2013) Utjecaj međunarodnih i nacionalnih institucija na razvoj turizma. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Š

Šarić, Tamara (2013) Utjecaj bankarskih kriza na razvoj bankarstva u Hrvatskoj. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Šereš, Jan (2013) Uloga multinacionalnih korporacija u suvremenom gospodarstvu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Šimunić, Iris (2013) Sličnosti i razlike PI(I)GS zemalja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Škuflić, Ivana (2013) Značaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za politiku zapošljavanja i socijalnu politiku. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Škuflić, Vedrana (2013) Ekološka pismenost kao preduvjet održive proizvodnje i održive potrošnje. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Šugić, Josip (2013) Alati za upravljanje odnosima s klijentima. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Švik, Paola (2013) Magna Graecia. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Ž

Žeravica, Samanta (2013) Uloga alkalne fosfataze u regeneraciji ortofosfata u sjevernom Jadranu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Žgomba , Biljana (2013) Uloga financijskog planiranja. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Živolić, Ivana (2013) Problemi razvoja područja posebne državne skrbi. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Živolić, Marina (2013) Poslovna filozofija poduzeća. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Županić, Katarina (2013) Analiza financijskih izvještaja Holcim - Hrvatska d.o.o. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Županović, Dean (2013) Humor kao apel u oglašačkom komuniciranju. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

This list was generated on Thu Jun 21 14:01:10 2018 CEST.